Vad är Krigshjärta?

Krigshjärta är en svensk lajvkampanj som pågått sedan 2006. Vartannat år är det ett större lajv i kampanjen, men mellan de stora lajven förekommer också mindre lajv med olika fokus och teman. Nästa stora lajv är Krigshjärta 9, som äger rum under sommaren 2019.

De stora krigshjärtalajven drar vanligtvis mellan 300 och 500 deltagare och handlar om soldater i fält som utkämpar ett krig som aldrig verkar ta slut. Lajven kännetecknas av tydliga och välutvecklade kulturer, väpnad konflikt och snygga effekter. Dessutom rymmer lajven flera olika spelstilar som kan samexistera och ge mycket till varandra. Storyn på Krigshjärta handlar inte om gott och ont, utan snarare om olika sidor som alla har moraliskt tvivelaktiga drag.

Lajvens dräkter hämtar inspiration från vikingatid fram till 1600-talet, där olika tidsepokers dräkter står för olika kulturer i spelet.

Målgruppen är både nya och gamla lajvare i åldern 16 år och uppåt. Medelåldern på tidigare lajv har varit omkring 30 år. Som nybörjare brukar det vara lätt att hitta en grupp och ett sammanhang – prata med oss arrangörer eller gå med i Krigshjärtas facebookgrupp. Det finns också många som gärna lånar ut dräkter genom Lånecentralen för Krigshjärtagear.

 

Vad kan jag spela?

Det finns två stora sidor på lajvet: Gillet och Cordovien. På endera sida finns det olika koncept som du kan välja mellan. Det första som kan vara bra att ta ställning till är om du vill spela en stridande roll eller inte. Bland de stridande rollerna finns befäl och soldater och de olika koncepten innebär olika nivå av rustning och beväpning. Vill du inte spela en stridande roll finns det också andra typer av roller, exempelvis sjukvårdare, trossmedlemmar och andra civilister som har olika funktioner i lägren.

Krigshjärta är inte ett lajv där man kan spela vad man vill, utan baseras istället på att det finns förutbestämda koncept som man kan spela. Ramarna för koncepten är fasta, men inom dem har deltagaren stora friheter att anpassa just sin roll, sin utrustning och sin spelupplevelse.

Krigshjärtas hemsida finns det mer information om Gillet och Cordovien, samt om de olika koncepten.

 

Anmälan för gruppsamordning

Vill du samordna ett Kompani på Gillessidan eller en fana på Förbundssidan? Börja då med att läsa dokumentet om att samordna på Krigshjärta 9. Fundera sedan på vad som är gruppens vision och fyll därefter i anmälan för samordnare

Tänk på att alla kompanier och fanor måste följa Föreningens Krigshjärtans policyer vad gäller värdegrund och mångfald.

Arrangör ansvarig för kontakt med bägge sidors samordnare är Emil Rogvall. Han kan nås på samordning@kh9.se.

Arrangörer

Projektledare för Krigshjärta 9 är Mimmi Lundkvist och Sanna Vuorenmaa.

Övriga arrangörer är Benjamin Fahlgren, Carl Nordblom,  Emil Rogvall, Johan Nylin och Thor Forssell.

Vi nås lättast per e-post på adressen arr@kh9.se


Från vänster: Johan Nylin, Carl Nordblom, Emil Rogvall, Sanna Vuorenmaa, Mimmi Lundkvist, Benjamin Fahlgren och Thor Forssell

Lajvet arrangeras av DIS Lajvförening och föreningen Krigshjärtan i samarbete med Studiefrämjandet och Sverok.

 

Trailer