Berättelsen

Krigshjärta 9 fortsätter berättelsen om kriget mellan Förbundet, en militärallians av nationalstater; och Storjakowska Handelsfederationen, eller Gillet i dagligt tal.

Förbundet grundades av Cordovien, som också är kärnan i alliansen. Cordovien är en totalitär, kollektivistisk stat och tidigare kejserlig koloni där medborgarnas alla behov tas hand om – så länge de rättar sig i ledet. Till sin hjälp har de allierade, eller ”lydstater” som illvilliga röster skulle kalla dem, i form av cordovernas syskonfolk i Jorgalien och de självständiga och märkliga Danna’gil som lever på den ödsligaste av de cordovska öarna.

Gillet, å andra sidan, är en sorts privatiserad vålnad av det Storjakowska Kejsardömet som föll för över 300 år sedan. I maktvakuumet efter kejsardömet växte handelshusens makt, och ädlingar, företag och skråmästare började köpa aktier i varandra, gifta sig och adoptera varandra om vartannat. Resultatet blev en handelsfederation som i praktiken ersatt statsmakten på fastlandet i världen: Minea.

Minea är namnet på den anakronistiska lågfantasyvärld i vilken Krigshjärtakampanjen utspelar sig. Världen följer samma naturlagar som vår, och saknar alltså inslag av magi eller övernaturlighet. Teknologin och dräktskicket är hämtat från europeiskt 900- till 1600-tal beroende på kultur och område. Krigshjärta 9 utspelar sig år 325 efter kejsardömet (e.k.) i inlajv-tideräkningen. I övrigt används samma namn på dagar, månader och klockslag som i vår verkliga värld.

Som storleksjämförelse är Cordovien ungefär i storlek med Brittiska öarna och Jorgala jämförbart med Frankrike i storlek.

Mineas nyliga historia präglas av kriget mellan Gillet och Förbundet, som nu pågått i 12 år. Det har mestadels pågått i Jorgala, men misslyckade invasioner har försökts från båda sidor in i Falisi, Valoi och Cordovien.

Förbundet har nyligen beslutat att öppna en ny front och försöka sig på en våghalsig offensiv mot Jakowerkusten, Gillets hjärta, för att slå ett hårt slag mot handelsfederationens ekonomi och moral. Många är de byar och städer som plötsligt och oförutsett gått från att se kriget som något avlägset till att befinna sig i krigets mitt. Nu måste de skyddas av soldater som väntade sig ett enkelt uppdrag på hemmaplan, från en fiende som långsamt gått från ett försvarskrig till att själva vara på offensiven. Det är historien om denna nya front med sina nya förutsättningar som är Krigshjärta 9.