Cordover

Cordovien är ett land och en kultur som skiljer sig en hel del från vad vi är vana vid. Därför är det viktigt att du som tänkt spela cordov har åtminstone grundläggande koll på kulturen. Cordovien kan i grunden beskrivas som en välfungerande totalitär, religiös och planekonomisk enpartistat. Alla delar av kulturen genomsyras av en stark gemenskap som för det mesta gagnar medborgarna, men som också kan vända dig ryggen om du inte håller dig inom ramarna för vad som accepteras. Jämlikhet, en känsla av moralisk överlägsenhet och kollektivets bästa är starka drivkrafter för de flesta.
Visionen med Cordovien är att det gestaltas som ett samhälle där kollektivism, nationalism och paranoia är ledord. Inspiration till Cordovien kan exempelvis hittas hos 1900-talets totalitära diktaturer i Europa.

Centrala delar av Cordovfiktionen

  • Cordovien är ett örike som består av tre större öar väster om kontinenten. Landet styrs av ett råd som kallas Salen. Huvudstaden heter Toulonne.
  • Cordovien är en välfärdsstat. Det finns utbildning, sjukvård och mat till alla landets medborgare oavsett arbetsförmåga.
  • Cordovien är ett slutet land. Det är få cordover i landet som träffat utlänningar. Undantaget är cordover i och från Askhamn, den enda staden som är öppen för handel med omvärlden.
  • Salen, Cordoviens regering, kontrollerar informationen som når medborgarna, och denna information är ofta ideologiskt färgad. En vanlig cordov har inte tillgång till någon objektiv information. Den propaganda som genomsyrar samhället är dock klokt utformad och inte lätt genomskådad. Salens information är normalt sett sann, men vinklad och ofullständig.
  • En stor majoritet av cordoverna älskar sitt land, och anser att Salen gör det som är bäst för landet och folket.
  • Cordovien är fullständigt jämlikt i teorin och klassmässigt förhållandevis jämlikt i praktiken. Det görs inte skillnad på människor baserat på deras könsidentitet. Klasskillnaderna är relativt små jämfört med resten av kampanjvärlden.
  • Mark, boskap, jord, byggnader och transportmedel tillhör staten och hanteras gemensamt. En cordov har utöver det viss privat egendom i form av kläder och lösöre. Det är olagligt att egoistiskt samla på sig resurser för egen vinning.
  • Pengar används inte i den cordovska ekonomin. Arbetare får inte lön, utan hämtar ut de resurser de behöver och har rätt till hos den lokala administrationen. Arbets- och resursfördelning sköts av en omfattande nationell byråkrati.
  • Cordovien är militariserat. Alla medborgare som kan gör ett års värnplikt vid 15 års ålder. Den militära hälsningen används också civilt i mer formella sammanhang. För att göra hälsningen läggs höger hand mot bröstet och förs sen svepande ned mot höger och pekar på jorden med hela handen. Detta symboliserar blodet och hjärtat med handen på bröstet, och jorden med att handen pekar mot jorden i slutet av hälsningen.
  • Cordover har god arbetsmoral. Varje morgon i en by ställer dess invånare upp i en prydlig fyrkant, läser den cordovska Eden och lyssnar till vad den lokala byadministratören har för planer för dagen.
  • Den cordovska tron är intimt sammankopplad med nationen. Centralt för tron är att cordover har en själ, som är en del av Landssjälen, och att den som begravs i eller med cordovsk jord kommer återfödas. Cordover som befinner sig utomlands bär därför alltid med sig en liten påse med cordovsk jord, så att själen kan hitta tillbaka ifall cordoven stupar innan denne kommer hem. Om en cordov drunknar eller bränns kommer själen aldrig hitta tillbaka. Detta scenario är en mardröm som varje cordov vill undvika till varje pris.
  • Landssjälen måste hållas ren och obefläckad från ocordovskt beteende. Det innebär att dåliga individer måste få sitt beteende korrigerat eller rensas ut om de smutsar ned den. Att ange en kamrat är därför lojalt och patriotiskt, eftersom det håller själen ren och ser till att kamraten inte hinner sjunka så lågt att dödsstraff blir enda svaret.
   En populär avrättningsmetod för allvarliga brott mot samhället är stening, eftersom hela byn tillsammans kan utföra den. Av de närvarande är det normalt ingen som tillåts stå över att delta i steningen.
  • Cordovien kan liknas vid en enpartistat. Tekniskt sett är Cordovien en diktatur under Salen, men för de allra flesta cordover är detta inte ett problem. Diskussion om systemet är tillåten innanför ramarna, men upproriska tankar och handlingar kan ge synnerligen kännbara straff.
  • Cordover lever i storhushåll där flera vuxna ansvarar för barnens fostran tillsammans. Två av dessa vuxna är vanligtvis cordovens biologiska föräldrar, men det förekommer också ofta att ett barn som av någon anledning behöver omplaceras uppfostras av ett annat storhushåll. Det är alltså inte alltför viktigt med blodsband i Cordovien, utan snarare med sociala band inom ens närmaste grupp. En cordovs “syskon” är de människor hen växte upp med.
  • Cordovien är sexualliberalt. Cordover kan och får ha fler än en partner samtidigt. Detta är normalt. Preventivmedel är något som finns och används, särskilt i militären. Giftermål mellan två cordover är sällsynt men förekommande, och på inget sätt konstigt. Som spelare behöver du aldrig spela på sexualitet och romantik om du inte själv vill och väljer det.

   

  Dräktskick
  Dräktskicket i Cordovien är, liksom landet i övrigt, könsneutralt. Klara färger och knälång kjortel är normen för alla. Till det bär cordoven en så kallad pillerburksmössa på huvudet, och på benen antingen raka enkla byxor eller brokor och hosor. Det anses ofint att försöka förhäva sig genom sin dräkt, men det är fullt normalt och uppskattat att bära olika sorters smyckning för deras inneboende skönhets skull, eller bära utmärkelser man fått.

  Namnskick
  Cordover har franska namn. Namnen är uppbyggda av tre delar: [Förnamn] [Tillnamn] de [Ort].
  Förnamnet är ett valfritt franskt förnamn. Tillnamnet är något som beskriver personen, vanligtvis ett adjektiv. Ortsnamnet är den stad eller by varifrån rollen kommer. Det är inte viktigt att vara grammatiskt korrekt med tillnamnet, utan ta något passande och översätt med Google Translate om du behöver.
  Exempel: Jacqueline Aimé de Vency, Dominic Téméraire de Aurillac, Valery Main du Fer de Bois.

  Landseden
  I Cordovien reciteras varje morgon landseden. Det gäller också förbundets trupper utanför Cordovien, som tillsammans läser eden på varje morgonsamling. Den går som följer:

 • Den jord vi bruka, det vatten vi dricka
  ska helgas och tjänas, i ande och i handling
  Ty det är vår jord, ty det är vårt vatten
  Vi tacka vårt rike för dessa gåvor
  Mitt blod för Cordovien, Cordovien för mitt blod

Spelbara koncept

Falkgardister

Klicka på bilden för större text

Falkgardet är den cordovska arméns ryggrad. Falkar är en brokig samling soldater som enas av stark disciplin och lägerordning. Gardist blir du efter att ha genomgått din värnplikt, varpå du frivilligt eller inte sätts i tjänst som soldat. De flesta som blir soldater blir det som falkgardister. Ofta är falkgardister i samma rote rekryterade ur samma by, vilket ger dem stark sammanhållning och starka känslor gentemot varandra – både positiva och negativa. Falkgardister arbetar rotevis och förväntas kunna ta många beslut på egen hand, och deras flexibilitet är något de är stolta över. Inte sällan föredrar de att arbeta offensivt för att ta och hålla initiativet i strid.

Rotar väljer vanligtvis att kalla sig något beroende på sin funktion, såsom skyttefalkar, slagfalkar, värnfalkar, spjutfalkar, kanonfalkar, stormfalkar eller byggfalkar. Märk dock att sammansättningen i en rote får vara vilken som helst av godkända koncept, inte bara falkar eller falkar av en sort.

Förväntat spel
Som falkgardist får du ett varierat spel med möjlighet att använda olika beväpning, såväl för närstrid som på avstånd. Du kan också välja att hantera belägringsmaskiner, bygga värn, agera väpnare åt lejongardister och mycket annat. Du har en självklar plats i lägret och möjlighet till att fungera i den position du tycker är roligast på slagfältet.

Lejongardister

Lejongardet är Cordoviens tunga trupper och används för att hålla centern, för att slå hål på fiendens linjer eller som tung reserv. Lejongardister kommer som antingen pansarlejon eller flanklejon. Där pansarlejonen är den fullplåtade näven är flanklejonen deras extra ögon, öron och händer. Inte sällan arbetar lejongardister nära med falkgardister både i lägret och på slagfältet.

Pansarlejon

Klicka på bilden för större text

Pansarlejon är cordoviens tunga trupper med mycket logistik och rustning per gardist. De lyfts ofta fram i propaganda och kan förvänta sig diskret men mycket sträng kontroll av moral och kampvilja. De åtnjuter vissa privilegier men tenderar också att “dö hjältedöden” ifall de skulle svaja i sin övertygelse eller iver.

Förväntat spel
Som Pansarlejon får du vara den tunga första vågen eller de efterlängtade förstärkningarna som vänder striden. Du kommer ibland få känna dig närmast oövervinnerlig, men du förväntas också spela generöst och belöna den fiende som lyckas få en kanon eller belägringsmaskin till rätt plats vid rätt tillfälle eller som övermannar dig med ett koncentrerat regn av pilar. Du samarbetar med flanklejon för att få både tyngd och flexibilitet.

Flanklejon

Ett flanklejon är en lejongardist som fungerar som ögon, öron och extra händer för pansarlejon. De kan vara befäl som behöver överblick, rekryter under träning eller lättare trupp som flexibelt slåss axel mot axel med tung trupp. De bistår även vid på- och avrustning och materialhantering.

Klicka på bilden för större text

Förväntat spel
Som flanklejon är du del av en tungt stridande trupp men istället för att vara instängd i en heltäckande rustning så har du överblick och slåss flexibelt.

Ulvgardister

Klicka på bilden för större text

I Ulvgardet placeras cordover som har svårt att anpassa sig till den cordovska gemenskapen men som ändå kan göra nytta för sitt fosterland. Många har redan i det civila flyttats till så kallade ulvgårdar, avlägsna samhällen där de kan leva med andra avvikande cordover och göra nytta genom att patrullera ödsliga delar av öarna mot kapare och rövare. Deras brist på konformitet ses som ett handikapp, men som spanare och flanktrupp kan de ändå bidra till Cordoviens armé. När de inte samarbetar med andra garden kan de användas för rekognosering, som kurir eller för att fördröja en framryckande fiende i väntan på falkar och lejon.

Förväntat spel
Ulvgardist passar dig som vill röra dig i terräng, spana och röra mycket på dig och som vill spela på att inte helt passa in i det cordovska samhället.

Salit

Klicka på bilden för större text

Saliter är Cordoviens ordningsstyrkor, som ser till att moralen är hög, att rätt tankar tänks, att rätt beteende uppmuntras och att fel beteende korrigeras eller straffas. De representerar den världsliga makten, Salen, i Cordovien och i de cordovska leden. En salit ingår inte i den rent militära befälskedjan, och har relativt fria händer att tolka situationer samt utdela straff eller belöning efter vad som förefaller lämpligt.

Förväntat spel
Som salit är du insatt i fältlivets politik och sociala liv och håller dig uppdaterad om vad det pratas om i leden. Du väger kortsiktiga bestraffningar mot långsiktig uppmuntran och vice versa samt ser till att ordning råder och gardister får utlopp för sorg, aggressioner och ilska under kontrollerade former utan att moralen sjunker. De är Salens järnhand på plats men har också åtminstone teoretisk förståelse för att alla är felbara människor.

Prelat

Klicka på bilden för större text

Prelaten representerar den andliga makten i Cordovien. Prelatens uppgift är att vårda den landssjäl som är central för den cordovska religionen, och som alla cordover utanför öarna bär med sig en bit av. Cordover kan uppsöka prelaten för att diskutera själsliga våndor, och prelaten kan också själv uppsöka cordover för att tala allvar. Som prelat är ens uppgift att se till att landssjälen vårdas och vördas, och den uppgiften går alltid före att se till att cordovernas köttsliga tillvaro vårdas.

Förväntat spel
Som prelat har du ett själsligt ansvar för var och en i härlägret. Det är du som tidigt måste hitta den röta som hastigt kan sprida sig i leden och få förödande effekter. Du leder de vilsna tillbaka till flamman och förmår de för långt gångna att själva uppsöka sin rening. Du kan även arbeta med tröst eller filosofiska betraktelser som vrider den vilsnes förståelse till rätta.

Signalist

Klicka på bilden för större text

En signalists uppgift är att se till att information färdas från punkt A till punkt B inom armén. Det innebär till exempel att gå med bud och order. Som signalist har du en viktig roll för styrkan på plats, eftersom du bär på och är insatt i viktig information. I övrigt kan konceptet vara relativt fritt under tiden i lägret.

Förväntat spel
Som signalist får du som spelare möjlighet att vara i händelsernas centrum utan att du behöver ordna fram vapen och rustning eller delta i strid. Du får också ansvar för att viktig information förmedlas.

Sjukvårdare

Klicka på bilden för större text

Sjukvårdaren lappar ihop skadade soldater. Som sjukvårdare kan du följa med soldaterna ut i fält och bedriva sjukvård där, såväl som att stanna i lägret och vårda de återvändande trupperna. Du är en viktig del av den cordovska krigsmakten, och för soldaterna en efterlängtad syn under och efter striden.

Förväntat spel
Du har en stor roll i lajvets skadespel, och får gärna styra de scenerna extra mycket. En bra roll för dig som gillar andras ångest, blod, skador och misär.

Ormgardist

Klicka på bilden för större text

Ormgardet är Cordoviens hemliga polis och underrättelsetjänst, som sysslar med sånt som kanske inte riktigt bör göras i det ljusaste av dagsljus. Gardet lyder under Sanningsrådet, som är en del av Salen.

Ormgardister är ett välkommet inslag på Krigshjärta 9, men rollen behöver arrangörs godkännande då den har ett visst spelfördelaransvar.  Om du är intresserad av att spela orm, kontakta arrangör först för att diskutera ömsesidiga förväntningar.

Förväntat spel
Som orm är du väl insatt i vad som rör sig bakom det som det talas om i leden. Du ligger alltid steget före men vet också när det är dags att avvakta och när det är dags att agera. Du agerar rådgivare till staben och ser till att ha informanter på de mest oväntade platser. Du hanterar förhör och fysisk uppmuntran av fångar men även egna gardister om så behövs. Gör du ett bra jobb så märks du inte.

Civila cordover

Klicka på bilden för större text

Utöver de cordover som ingår i den strikt militära hierarkin så finns även de som har genomgått värnplikten men nu bidrar genom en ickestridande funktion. Cordover som av olika anledningar inte kan eller förväntas slåss själva kan istället tjäna sitt land genom att bära, bygga, laga mat, reparera utrustning eller förvalta krigsmateriel.

Förväntat spel
Som civil i härlägret så är du en aktiv del i det vardagliga maskineriet. Du kan vara lika insyltad och uppdaterad i det sociala men istället för att pilla naveln och vänta på order får du lägret att rulla på. Oavsett om det är genom att sprida nyheter, som smed eller som del i trossen. Ett fälttåg skulle inte klara sig med enbart soldater och ofta följer syskon eller kära med för att arbeta med sin nära hellre än i en ockuperad by längs kusten. Salen vill att folket skall vara starkt och sprida sig i nyvunna områden.