Danna’gil

Denna sida är den enda fiktionsinformation du måste ha läst innan du spelar en Danna’gil-roll.

Ön Laiquantol är den västligaste av de tre öar som utgör Cordovien. På denna ö bor folket som kallas danna’gil. De är principfasta och traditionalistiska, och anser sig vara de sista ättlingarna till en teknologiskt och moraliskt överlägsen kultur. Danna’gil lider också av en del åkommor som står oförklarade. Kanske beror det på att de har varit genetiskt isolerade från omvärlden länge, kanske beror det på Laiquantols vatten eller bakgrundsstrålning. Ingen vet riktigt, men det är inte ovanligt att Danna’gil drabbas av exempelvis sterilitet eller långa och djupa depressioner. Det är också ganska vanligt att individer hos Danna’gil lever relativt länge jämfört med andra människor.

Det danna’gilska samhället är organiserat i olika hus. En danna’gil föds in i sitt hus och tjänar det hela livet. Husen agerar relativt självständigt och ansvarar för att tillgodose sina medlemmars behov med till exempel mat och utbildning. Monetära medel används sällan, då husen istället har en kollektivistisk organisering där huset äger dess resurser tillsammans. Frånsett cordoverna har danna’giler sällan mött andra mänskliga kulturer.

Danna’gil är teknologiskt framstående, men också otroligt konservativa och inåtvända. Man föraktar rentav nytänkande. Destruktiva vendettor mellan olika hus är inte ovanligt. Danna’gil anser inte att de uppfinner saker, de bara återupptäcker dem. Vidare är många av deras kreationer antika maskiner som ibland kan repareras, men inte återskapas.

Laiquantol styrs av ett organ som heter Rådet. Det består av medlemmar ur de mest inflytelserika husen och städerna, samt av framstående representanter från Arkivet som förvaltar och bevarar teknologi.
Inspiration till Danna’gil är historiska Japan, Wales, steampunk och Eldar 40K.

Dräktskick
Dräktskicket i Laiquantol är könsneutralt. En förkärlek för cordovska importerade tyger gör att danna’gil likt dessa föredrar klara färger. Långa figursydda klädedräkter eller rockar är populära plagg.
Huvudbonader förekommer rikligt men de är oftast designade för yrke eller väder snarare än prydnad. Danna’gil pryder gärna sina kläder med broderier inspirerade av natur och teknologi.

Namnskick
Danna’gilskt namnskick är walesiskt och bretagnskt inspirerat, men det är tillåtet att hitta på utifrån de riktlinjerna. Namnen är uppbyggda [förnamn] av hus [husnamn]. Det är fritt fram att hitta på husnamn baserat på keltiska namn. Det finns fyra hus som dominerar det politiska livet hos Danna’gil, och din roll kan komma från de husen med. De heter Rût, Agar, Glac le och Prismoai.
Exempel: Corentin av hus Agar, Aeronwen av hus Glyndŵr, Roparzh av hus Rût

Danna’gil och fortplantning
Detta avsnitt behandlar attityden till sex och fortplantning inom danna’gil-kulturen. Det ska dock påpekas att du som lajvare aldrig behöver spela på detta om du inte själv vill och väljer det. Vidare är det över huvud taget inte tillåtet att spela på intriger baserade på oönskade graviditeter.
Danna’gil har en komplicerad syn på sexualitet. Den är kommen ur viljan att hålla ättelinjerna “rena” samtidigt som sterilitet och asexualitet är vanligt. Man gifter sig inte, men man skaffar livspartners. Sex utanför dessa relationer är tillåtet och vanligt, eftersom få danna’gil kan få barn tillsammans på grund av steriliteten. Från det att ett barn föds tillhör det sitt hus, och tas om hand av detsamma.

Spelbara koncept

Stridande koncept

Indair’va

Indair’va är Expeditionsstyrkans ingenjörer och hanterar främst vapen och utrustning som kanoner, handkanoner och rökgranater. Vanligen är de också utrustade med någon form av avståndsvapen, t ex armborst. Många Indair’va har bakgrund inom akademin eller som sökare.

Shoal’va

Shoal’va är krigare som strider med närstridsvapen, ofta tvåhandsvapen som t ex glav. Shoal’va är den vanligaste av danna’gils krigare och utgör basen för Expeditionsstyrkans trupper. Det är ingen hemlighet att halvbloden är klart överrepresenterade ibland shoal’va och ett speciellt band utvecklas ofta mellan de danna’gil av låg status som tjänstegör som shoal’va.

Jessai’va

Jessai’va är krigare som strider med avståndsvapen, antingen armborst eller gevär. En Jessai’vas vapen är ofta en gammal artefakt i sig och vårdas ömt oavsett om den är tilldelat krigaren från Arkivet eller är skänkt av familjen. De danna’gil som blir jessai’va är ofta helblod och inte sällan från stora hus med mycket resurser.

Koncepthäfte för stridande Danna’gil kommer.

Icke-stridande koncept

Medyn’va

Medyn’va är danna’gils sjukvårdare, och har som sin främsta uppgift är att ta hand om sårade krigare och se till så att de kan gå ut och fortsätta strida. Medyn’va rekryteras ofta från danna’gil med tidigare erfarenhet av läkaryrket.

Koncepthäfte för icke-stridande Danna’gil kommer.