Förbundet

Förbundet är på Krigshjärta 9 namnet på den allians som råder mellan Cordovien, Jorgalien och Danna’gil. På sidorna tillhörande denna flik av hemsidan kan du läsa mer om var och en av dem. Nedan kan du läsa mycket kort om hur och varför de är allierade med Cordovien, samt om Förbundets krigsmakt.

Danna’gil bor på Laiquantol, den västliga av Cordoviens tre stora öar. Trots att Laiquantol är en del av Cordovien finns ändå ett eget styre och Danna’gil tillåts till stor del sköta sig själva. Däremot deltar Danna’gil i cordovernas fälttåg på fastlandet, genom att bistå med soldater och viktiga civila funktioner i fältlägren.

Jorgalien är resultatet av Cordoviens invasion av fastlandet. Jorgalerna är ett syskonfolk till cordoverna, sägs det, och Jorgalien är starkt beroende av Cordovien för försvar och administration. Landet har samma ekonomiska och politiska system som Cordovien. I teorin är landet självständigt, men i praktiken är Jorgalien en cordovsk lydstat.

Förbundets styrkor är uppdelade i olika slags trupptyper beroende på vapen, rustning och etnicitet. Det är dock alltid okej att blanda olika koncept och beväpningar inom en rote efter vad dess deltagare vill.

Den Cordovska krigsmakten

Cordovska trupper är uppdelade i de tre gardena falkgardet, lejongardet och ulvgardet.

Falkgardet är det största och mest mångsidiga gardet. En falkgardist är vanligen beväpnad med svärd och sköld, armborst, spjut, eller något liknande. Falkgardet utgör ryggraden i Förbundets krigsmakt, och är väl lämpat att utföra många olika slags sysslor. Dess färger är gul och grön.

Lejongardet är Cordoviens tunga trupper. De har vanligtvis tung rustning och slåss med svärd och sköld, tvåhandssvärd, hillebard eller liknande. En lejongardist är väl lämpad att ta stryk för att bryta upp fiendeformationer och åsamka stor skada. Dess färger är vit och röd.

Ulvgardet är specialiserat på lätta spanings- och störuppdrag. De rör sig enkelt i skogen med lättare rustning, vanligtvis beväpnade med armborst, båge eller sköld och svärd. De utgör inte sällan flankerande trupper, väl kamouflerade, och är bra på att verka i svår terräng. Dess färg är brun.

Jorgalska gardister är organiserade i ett och samma garde i Jorgaliens regi. De liknar falkgardet i rustning och beväpning. Jorgalska gardister är trupper som rekryterats i Jorgalien för att skydda fosterlandet och sprida den jorgalska revolutionen. Dess färger är grå och brun.

Danna’gilska trupper är uppdelade på tre olika slags soldater. Shoal’va är krigare som slåss med närstridsvapen. De kan bära rustning och för dem är en glav en populär beväpning. Jessai’va slåss med avståndsvapen som armborst eller gevär, och bär vanligtvis ingen eller lätt rustning. Utöver dessa finns också indair’va, som enklast kan beskrivas som ingenjörssoldater. De sköter och slåss med krigsmaskiner, rök och dylikt.

Sjukvårdare tar hand om och lappar ihop skadade gardister. De kan vara knutna till en fana, fänika eller brigad och utgör sjukvårdsresurser för hela gruppens soldater.

Utöver dessa finns också det cordovska Ormgardet, som är landets säkerhets- och underrättelsetjänst. Det är ovanligt men förekommande att ormgardister tjänstgör öppet i fält med en fänika eller brigad. De inhämtar information, utför undercover-uppdrag och rensar ut problem innan de hinner växa till allvarligare huvudvärk för Cordovien.

Organisation

Här beskrivs hur Förbundets trupper är hierarkiskt organiserade, samt vad befäl för vardera nivå kallas. Organisationen är beskriven nedifrån och uppåt, eftersom den stora majoriteten av trupperna är vanliga soldater.

Rote
Den mest grundläggande enheten i armén är roten. Den består av ca 3-12 soldater som verkar tillsammans i fält, bor ihop och känner varandra väl. Den leds av en rotemästare. Vid behov kan en rote delas upp i två eller fler delar, som i så fall kallas lansar. De leds i så fall av var sin lansför.

Fana
Ett antal rotar utgör tillsammans en fana. Normalt består en fana av ca 3-8 rotar. Även soldater i samma fana känner normalt varandra väl och och såväl umgås mycket på fritiden som verkar tillsammans i strid. En fana leds av en fänrik, som vid sin sida har 1-3 adjutanter som ställföreträdare.

Fänika
Flera fanor utgör en fänika. Den leds av en kapten, som vid sin sida har en kaptenssekond som ställföreträdare. Kapten och uppåt är sällan själv ute i strid, utan arbetar från lägret med samordning och planering. Ledningen för en fänika kan ha ett antal stabsfänrikar och klerker knutna till sig, som jobbar med att bistå kaptenen i att leda fänikan.

Brigad
Flera fänikor bildar tillsammans en brigad. Den leds av en brigadmarskalk, som vid sin sida har en brigadmarskalkssekond som ställföreträdare. Liksom kaptenen är brigadmarskalken sällan själv ute i fält, utan leder sina trupper från lägret genom att delegera och beordra sina underlydande kaptener. Ledningen för en brigad kan ha ett antal stabsfänrikar och klerker knutna till sig, som jobbar med att bistå brigadmarskalken i att leda brigaden.

Armé
Ytterst är alla trupper del av en armé. Det finns två arméer i förbundets krigsmakt på fastlandet; Norra Armén och Södra Armén. På Krigshjärta 9 utgör alla roller på förbundssidan en del av 2:a brigaden ur Norra Armén. En armé leds av en armémarskalk, direkt utsedd av Salen, och har vid sin sida en armémarskalkssekond.

Gradvimplar
Alla förbundets trupper bär på höger axel på sitt uniformsplagg en liten gradvimpel, som visar vilken grad soldaten har. Bilden nedan förklarar hur gradvimplar ser ut och vad de betyder.

 

Uniform
Falkgardister, lejongardister, ulvgardister och jorgalska gardister har en uniform. Den består av en knälång vapenrock och en enkel, rund och platt mössa, båda i ylle. Alla som spelar dessa koncept måste ha dessa uniformsplagg med sig på lajvet.

Falkgardisters färger är grönt och gult, lejongardisters är rött och vitt, ulvgardisters är brunt och jorgalska gardisters är grått och brunt.  På vapenrockens högra axel ska gradvimpeln sitta på framsidan. Deltagare får vara kreativ med sin vapenrock inom vissa ramar. Vapenrockens framsida måste vara tvådelad med gult, vitt respektive grått på bärarens vänstra sida. Utöver det är det fritt att välja huruvida man till exempel vill ha ha halvlånga ärmar, broderier, eller att krenelera kanterna på vapenrocken. Man kan till exempel också välja huruvida vapenrocken ska vara öppen i fram, och om den ska stängas med knappar eller spännen.

För falkgardister gäller att de i stället för vapenrock får ha en gambeson i grönt med gula detaljer om de så önskar. Den behöver då inte vara tvådelat grön och gul. Lejon får  i stället för vapenrock ha rustning målad i vitt och rött. Tänk dock på att gambesonen respektive rustningen i så fall är ditt uniformsplagg. För ulvar kan vapenrocken vara i ylle eller läder. Ulvgardister kan även välja att av kamouflageskäl inte ha en färgglad gradvimpel på axeln, utan istället ha en kamouflerad gradvimpel i bältet.

Mössan är en enkel rund och platt mössa i grönt för falkgardister,  vitt för lejongardister, brunt för ulvgardister och grått för jorgalska gardister. Befäl på nivå rotemästare och uppåt har dock en röd mössa i stället.

På bilden nedan visas vapenrocken för falkgardist, lejongardist, ulvgardist och jorgalsk gardist buren med bäraren vänd mot betraktaren.