Gillet

Denna sida beskriver kortfattat företagsförbundet Gillet som spridit sig över kontinenten Minea. dess karaktär och uppbyggnad samt dess medlemmar och anställda. Karaktärer inom Gillet skiljer sig lite från vår värld och det är nödvändigt att du som ska spela gillesfolk läser igenom informationen på den här sidan.

Oavsett vilket land och kultur din karaktär härstammar från så påverkas du kraftigt av Gillets influenser och värderingar om du är en del av Gillet. Företagskulturen är en ultraliberal kapitalistisk miljö som genomsyrar livet från minsta anställda civil och legosoldat till kompaniägare och finansiärer. Alla olika kulturer som utgör Gillet yttrar det på sina egna sätt men hänsynslösheten, tävlingsinstinkten och fokuset på individen genomsyrar dem alla. Att vara bäst, prestera mest, vara rikast och uppvisa bäst kontrakt är förväntat av dig.

Samtidigt är det fint att kunna bidra mest till samhället. Att kunna sponsra en skola för fattiga, försörja en artist eller konstnär och adoptera folk som utmärker sig är ett sätt att visa sin överlägsenhet gentemot de som inte kan göra det.

Visionen med Gillet är att det gestaltas som samhällen där mångfald, tävlan och hänsynslöshet är ledord. Nästan alla roller tror på individens framgång där din vilja är det som avgör om du lyckas. Rika och lyckade personer är att inspireras av medan fattiga och kontraktslösa bara har sig själva att skylla för att de svälter på grund av sina misslyckanden. I grunden är Gillet bland annat inspirerat av medeltidens tyska handelsförbund Hansan, diverse länders Ost- och Västindiska kompanier och av den råa atmosfären i de mörkare delarna av dagens liberala kapitalism.

Centrala delar av Gillesfiktionen

Gillet består av länder och kulturer som skiljer sig en hel del från vad vi är vana vid. Därför är det viktigt att du som tänkt spela i Gillet åtminstone har grundläggande koll på kulturen. Om du bara har tid att läsa en sak, läs den här listan.

  • Gillet heter egentligen Storjakowska handelsfederationen och är en sammanslutning av en stor mängd företag som tillsammans kontrollerar i stort sett all handel på fastlandet, jämförbart med Hansans kontroll över Östersjöhandeln under medeltiden.
  • Gillet är väldigt mångkulturellt och öppen för alla med resurser att bli delägare. Det görs stor skillnad på att vara en del av Gillet och att enbart jobba för Gillet.
  • Gillets medlemmar: Det finns tusentals hus, företag, länder och städer inom Gillet som räknas som medlemmar. De mest inflytelserika är de tre stora husen som grundade Gillet. Militära hus Cretzer, teknologiska hus Ritter och kulturellt inflytelserika hus Veleno.
  • Tryckkonsten och det fria ordet är stort inom Gillet. Lokala tidningar och skvaller finns att köpa i alla städer, reklam delas ut och memoarer som berättar om din förträfflighet går att köpa överallt. Störst är Observatören som finns över hela världen. Många tjänster utlovas för ett gott ord i Observatören.
  • Kontrakten du har är vad som avgör ditt värde och ses som heliga. Att vara kontraktslös är att vara värdelös i samhällets ögon. Att bryta ett kontrakt innan det löpt ut är att göra dig opålitlig för all framtid.
  • Har du ingenting finns ingen hjälp att få i samhället. Det finns inget skyddsnät, det finns ingen hjälp. Man kan bara klättra uppför samhällsstegen genom att klättra på sina likar.
  • Gillet som helhet är jämlikt mellan kön, sexuella preferenser och härkomst även om varje region ser sig som skapelsens krona. Dina tillgångar och kunskaper är vad som avgör var på stegen du står.
  • Dräkterna för de olika kulturerna inom Gillet har inspirerats främst av historiska förlagor. Storjakowern är inspirerad av renässansen i Europa, från engelsk tudor till italienskt snitt och där knektar och soldater är inspirerade av tyska landsknektar. Skaegi i Norr är inspirerad av vikingatid medans Hessbrand är inspirerat av senmedeltid/tidig renässans. Starka färger är normen!
  • Gudsdyrkan inom Gillet är väldigt ovanligt. Istället tenderar religion och tro att handla om att dyrka helgon som i Dönland eller förfäder som i Skaegi. Helgon och förfäder står för och symboliserar oftast en förmåga eller karaktärsdrag och det är det man ber om eller vill efterleva. Sankt Walter dyrkas ofta av officerare för hans kunskap om krig medan Sankt Martin dyrkas för sin slughet och överlevnad. Där finns ett helgon eller en förfader för allt, stort som smått. Deltagare kan gärna hitta på egna helgon för dyrkan på lajven.
  • Fattigdom är utbrett. Det är en vanlig uppfattning att var och en är sin egen lyckas smed, och att rikedom kommer till den som arbetar hårt. Det är dock få som lyckas klättra ordentligt. Den utbredda majoriteten av alla som lever under Gillet är folk som kämpar för att klara sig genom livet. Vissa är fast i vad som kan kallas skuldslaveri medan andra pantsatt sina ägodelar för att ta lån. Andra kan vara fast i osäkra anställningar. Som spelare får du gärna spela på någon slags ekonomisk press eller utsatthet.

Gillets krigsmakt

Här beskrivs hur Gillets krigsmakt är hierarkiskt organiserad, samt vad befäl och trupp på olika nivåer kallas. Organisationen är beskriven nedifrån och upp, eftersom den stora majoriteten av trupperna är vanliga soldater. Gillets krigsmakt präglas av dess ekonomiska system, och det finns en till synes oändlig uppsjö av legoknektar organiserade i olika stora grupper.

Armé Ehrenfaust, som vi porträtterar på lajvet, består av soldater från Storjakowern, Hessbrand och Skaegi.

Jakowska knektar är ryggraden i Gillets krigsmaskin; yrkessoldater kontrakteras på allt från några dagar till många år. En del älskar sitt jobb, andra är desperata efter pengar och mer eller mindre tvingade till ett liv som soldat. De fyller en rad olika roller på slagfältet beroende på behov och är betydligt flexiblare än andra truppslag. En fotknekt är aldrig fel verktyg. Som knekt får du ett varierat spel med möjlighet att använda olika beväpning både i närstrid och på avstånd, hantera belägringsmaskiner, bygga värn och dylikt. Du kan vara rustad i princip hur lätt eller tungt du vill. Du har en självklar plats i lägret och möjlighet till att fungera i den position du tycker är roligast på slagfältet.

Hessbrändska hyrsvärd tjänstgör vanligen som lätta eller medeltunga trupper, oftast med spjut eller pilbåge. De är flexibla, kaxiga och fattiga. Passar dig som vill spela ett relativt lätt koncept, och som vill utforska livet i de undre skikten av krigets samhällsstege ur den hessbrandska kulturens perspektiv.

Skaegiska väringar är krigare vars traditioner går långt tillbaka. Deras hängivenhet till att upprätthålla ingångna avtal har gjort dem till en högt värderad allierad på slagfältet. Passar dig som vill gestalta skaegikulturen som soldat i fält.

Organisation

Kampgrupp
Den mest grundläggande enheten är en kampgrupp. Det är en grupp på ca 3-12 soldater som verkar tillsammans i fält, bor ihop och känner varandra väl. Den leds av en webel, som vid sin sida har en gefreiter som ställföreträdande befäl.

Kompani
Ett antal kampgrupper utgör tillsammans ett kompani. Normalt består ett kompani av ca 3-8 kampgrupper. Soldater i samma kompani känner normalt varandra ganska väl och såväl umgås på fritiden som verkar tillsammans i strid. Ett kompani leds av en hauptmann, som vid sin sida har 1-3 leutnanter som ställföreträdare.

Regemente
Flera kompanier utgör tillsammans ett regemente. Det leds av en oberst, som vid sin sida har en oberstleutnant som ställföreträdare. Befäl på den här nivån och uppåt är sällan själva ute i strid, utan leder sina trupper från lägret och arbetar med planering och samordning. Ledningen för kompaniet kan ha ett antal stabsweblar knutna till sig för att bistå i planerings- och ledningarbetet. På Krigshjärta 9 utgör Gillessidan Regemente Ehrenfaust.

Armé
I de fall där stora trupper samordnas av samma person eller företag inordnas de i samma armé. Den leds av en general, med en generalleutnant som ställföreträdare. Eftersom en armé är hutlöst dyr är det ovanligt att trupper organiseras på denna nivå.

Befälsband
Alla befäl i Gillets militära organisation bär ett befälsband över överkroppen, som visar vilken grad befälet har. Det ska bäras av alla befäl, men det spelar ingen roll över vilken axel det hänger. Bandens färg framgår enligt bilden nedan. Ställföreträdares band är alltid hälften svart och hälften befälets färg.

Uniform
Gillets stridande styrkor har ingen enhetlig uniform. Läs mer om de olika konceptens uniform under respektive undersida.