Gruppexempel

Här ges ett antal förslag på typer av grupper som vi gärna ser på lajvet. Vi vill lyfta lägerspelet mer inför Krigshjärta 9. Vi ser gärna olika grupper som primärt fokuserar på att skapa spel och interaktioner inom lägret, men vi har också idéer som ni kan bygga en kampgrupp eller rote kring. Grupper måste inte utgå från ett av dessa förslag, men använd dem gärna som inspiration!

Kontakta oss arrangörer om du är intresserad av någon större lägerfunktion som t ex fältsjukhus, profoss, saliter, templet, notariatet, ormgardister eller liknande

Förbundet

De edsvurna
Rote av före detta vänner sammanhållna av en stark pakt/överenskommelse rörande tex hemligheter eller gemensamt mål

Fixarroten
Den tveksamma roten. Vissa vet att det är den roten som kan få iväg brev som inte fastnar i censuren, eller kan trolla fram vad du behöver utan att gå via intendenturen.

Veteranroten
Slitna och avtrubbade, beskyddande mot nya rekryter eller vana proffs som gör sitt jobb.

På hal is
Roten som ligger illa till men måste vinna tillbaka förtroendet. Vi måste vända kurvan uppåt efter att tidigare ha varit t.ex. Den tveksamma roten.

Idealistroten
De som ser behovet av att hålla landssjälen ren och tar sitt ansvar för att peka ut dem som befläckar den.

Den motvilliga angivarroten
Roten som anger för att klara sig eller undvika egen risk men hatar sig själva för det.

Hoppet dör aldrig
Roten som tillsammans lever på hoppet om någons överlevnad eller vägrar acceptera en saknads kamrats bortgång.

De traumatiserade
Roten som fastnat i något hemskt som hänt, exempelvis bollar ansvaret för någons död mellan sig.

De bittra
Roten som varit med om så mycket skit att inte ens Saliterna ber dem sjunga eller le.

De förbrukade
Cordover som är så fast i fältlivet att de skulle gå sönder av ett civilt liv men snart ska hem (inspiration är t.ex. filmen Hurt Locker)

Hemvändarna
Roten som snart ska hem, de måste bara överleva ett kort, kort tag till…

Moralroten
Musiker och terapeuter (både de som är hjärntvättat förstörda och de som verkligen försöker att vårda moralen på alla sätt och stödja och rättfärdiga det tragiska)

De felskickade
Den felskickade roten som av misstag hamnade på ett skepp över havet.

De redan dömda
Straffroten/fanan som gör allt för att återvinna förtroendet eller få slut på lidandet.

Favoritroten
De förfördelade som har lite extra beskydd uppifrån men tar det för långt.

Taggarna utåt
Adrenalinjunkies som blir farliga eller opålitliga vid stress eller tristess och hatar sig själva för det.

Kompisgänget
Anmälde sig för äventyrets skull men där vännerna förändras åt olika håll med ökande slitningar (inspiration är t.ex. serien Krigets unga hjärtan).

Studenterna
Saliter, Befäl, Prelater m.m. som är på praktik och studerar livet i fält på olika sätt. Taktik, motivation, struktur etc.

Dana’gilskt kontor
Vi ser gärna att Dana’gil är representerat inom flera grupper för att skapa fler kontaktytor för kulturspel.

Fältsjukhus

Fältuniversitetet
Studiesamordningsgrupp som samordnar föreläsningar om sjukvård, taktik, historia, handsignaler, gilleskultur etc. med syfte att utbilda och förena de olika kulturerna inom Förbundet.

Logistiken/intendenturen
Handhar ransoner, materiell, listor, post och så vidare.

Informationsenheten
Kontor som arbetar med spridande av (des-)information och propaganda och i praktiken arbetar nära staben.

Templet
Prelater som driver samtalscirklar, själavård, filosofiska samtal och viss bestraffning.

Salitatet
Saliter som driver på moralen, belönar, bestraffar och samtalar.

Ormgardet
Ormar som sköter förhör och håller koll på allas djupaste hemligheter.

Hantverkare
Kan vara tex civila cordover och jorgaler som följt med härlägret.

Handelsboden
Medföljande dönländsk handelsbod som har ett knepigt förhållande till cordoviens ickevaluta.

Gillet

Framtidstro
Ni är unga och naiva nya knektar som inte insett krigets fasor än och som utnyttjas av andra mer erfarna.

De erfarna
Ni är slitna och avtrubbade, beskyddande mot nya rekryter eller vana proffs som gör ert jobb. Broken as hell.

De som inte vill hem
Ni är så fast i fältlivet att ni skulle gå sönder av ett civilt liv men snart är er tjänstgöringstid slut (inspiration är t.ex. filmen Hurt Locker).

Saknad kamrat
Ni är en kampgrupp vars enda fungerande sammanhållning låg i en medlem som nu är död.

De edsvurna
Kampgrupp av före detta vänner sammanhållna av en stark pakt/överenskommelse rörande tex sold, hemligheter eller gemensamt mål.

Brinn för det rätta
Ni är idealister som slåss för er ideologi och försöker behålla mänskligheten i en rutten värld.

Skuldslavarna
Ni är en skuldsatt kampgrupp som tvångsomförhandlats från en fabrik som arbetskraft.

Curlingbarnen
Ni är förfördelade och har lite extra beskydd uppifrån men tar det för långt.

Ingen kontroll
Ni är adrenalinjunkies som blir farliga eller opålitliga vid stress eller tristess och hatar er själva för det.

Bästa vänner för alltid
Ni är kompisgänget som mönstrade för äventyrets skull men sen dess har ni förändras åt olika håll med ökande slitningar (inspiration är t.ex. Krigets unga hjärtan).

De felplacerade
Ni hamnade av misstag på fel skepp och skickades istället till fronten.

Money makes the world go ’round
Ni är grupperna som håller ekonomin och fältlivet i rullningl. Tex fältbank, pantbank, inkasso, lönekontor eller arbetsförmedling.

Liberté für das Volk!
Ni är cordovister, intresserade av den cordovska ekonomiska modellen och har bildat små “samhällen” i Dönland. Ni vill lära er av eller rädda över cordover.

Enligt sjätte paragrafs tredje artikel…
Ni är Notariatet och/eller konkurrerande juridiska rådgivare.

Blod och fruktan!
Ni är kampkultsutövare som utövar och samordnar religiös dyrkan och levnad.

Allt har ett pris!
Ni driver en handelsbod, är hantverkare, logistiker, eller kvartersmäster för att lösa alla dagliga behov som ett fältläger kan tänkas betala för.

En studie i rök
Ni är Arsenalen och pysslar med experimentell utveckling av teknologi. Ofta på lågavlönade testkaniner.

Pennan är mäktigare…
Ni är en tidningsredaktion, reklambyrå, postkontor eller liknande och ser till att tjäna pengar på att sprida information.

Allt har ett pris – även vård
Ni driver ett fältsjukhus och samordnar kirurger och sjukvårdare.

Lag och ordning
Ni är profossen som står för lägerdisciplinen med allt vad gäller brott och straff.

Hur kände du då?
Ni är kuratorer eller terapeuter som ser till att lägrets psykiska hälsa tas om hand.