Jakower

Storjakowern är namnet på ett område beläget mitt på Mineas västkust. En person som kommer härifrån kallas en jakow (pl. jakower). Trakten kring bukten Jakowerkusten är Mineas finansiella centrum, och det område där Gillets inflytande är som allra starkast.

Foto: Eva Wei

Storjakowern är också det område i Minea där de värderingar som förknippas med Gillet är som allra starkast. Individens totala frihet och jakten efter ändlös profit dominerar tankelivet. Jakowern har inget centralt styre, utan landet består av oräkneliga små stadsstater som ömsom samarbetar och ömsom är i konflikt med varandra.

En jakow som vet vad hen vill vet att inga dörrar står stängda för den driftige. Baksidan av detta är att det i Jakowern finns en stor mängd utnyttjade arbetare som inte får någon som helst hjälp av samhället, eftersom de uppenbarligen är för lata och odugliga för att förtjäna rikedom. Detta ses som helt naturligt, även bland de flesta fattiga. De råkar ju bara vara fattiga just nu, men snart kommer självfallet deras chans, eller hur?

Rikedom ska synas. Hur ska andra annars veta att man är rik? Det är därför vanligt inom jakowsk kultur att den som har råd med det gärna har pråliga kläder och så mycket bling hen har råd med.

Foto: Sebastian Utbult

Dräktskick
Jakowskt dräktskick är renässansinspirerat mode, i synnerhet så kallade landsknektsdräkter. Skjorta, jacka, kjol, byxor och klänning är vanliga plagg att kombinera på passande sätt. Ju mer slits, puff och bling en roll har, desto rikare är rollen.

Namnskick
Jakower har tyska namn enligt formeln [förnamn] [efternamn]. Exempel: Gilda Adler, Bruno Wallenstein, Gertrude von Baben.

Spelbara koncept

Jakowska knektar
Legoknektar från Storjakowern är kärnan i Gillets krigsmaskin och det är stor variation i deras utrustning och funktion på slagfältet. Ryggraden i armén är fotknektarna, men en knekt kan beroende på sitt eget kapital eller via sponsring utbildas och bli specialist. Fotknektarna är det mest allsidiga truppslaget med flest fördelar, medan specialisterna både har för- och nackdelar.

Det är inte alla knektar som enbart arbetar som soldat, utan många tjänar extra thaler i fältlägret genom exempelvis försäljning, underhållning eller som präster för något av helgonen.

Klasskillnaderna är stora mellan de fattigaste fotknektarna och de rikaste befälen, men alla kan i alla fall trösta sig med att de har det bättre ställt än hessbrännarna och jorgalerna.

Fotknekt

Klicka på bilden för större text

Fotknekten är den stabila grund som Gillets väpnade styrkor bygger på. Denna yrkessoldat med högt anseende kan ha varierade arbetsuppgifter från att spana, anfalla och försvara till att agera livvakt. Den flexibla och moderna fotknekten har inte en lika bestämd nisch som sina specialiserade kollegor utan förväntas kunna utföra alla uppgifter. En fotknekt är alltid rätt verktyg för jobbet och är ryggraden i armén.

Fotknektar är ofta sammansatta i brokiga skaror beroende på var och hur de har tagit anställning. Vissa har känt varandra länge och vissa strider sida vid

sida för första gången. Det finns många skäl till att en knekt kan ha hamnat i kriget, allt ifrån att du är skuldsatt till att du vill slåss för det rätta.

Förväntat spel
Fotknektar är det mest allsidiga truppslaget med flest fördelar och kan använda alla typer av beväpning både för närstid och avstånd. Du har en självklar plats i lägret och möjlighet att fungera i den position du tycker är roligast på slagfältet.

Specialiseringar

Om du spelar fotknekt kan du om du vill välja till en av dessa specialiseringar som yrke. De ger både för- och nackdelar.

Jaeger

Klicka på bilden för större text

Alla Jakower har inte råd med en rustning, då chansar en del och blir Jaeger. Riskerna är många, kontrakten är dåliga och långt ifrån alla överlever tjänsten. För den som mot förmodan klarar sin kontraktstid finns en slutbonus, som kan ge möjlighet till ett lite bättre liv efteråt. I fält används Jaegern som flanktrupp, kurir, för störstrid och vid rekognosering.

Förväntat spel
Dödligheten är hög bland Jeagerknektar och detta är något du bör spela på genom exempelvis förlorande kamrater, ångest eller likgiltighet inför döden. I sin brist på rustning behöver Jaegerknekten förlita sig på rörlighet.

Fördelar
Du får utforska de undre skikten av krigets samhällsstege.

Nackdelar
Du ses ner på av andra knektar och får ofta bo i utkanten av lägret. Du har en begränsning i vilken beväpning och rustning du får ha.

Tung Jakowsk knekt

Klicka på bilden för större text

Under de första åren av kriget i Jorgala kallades de som tog de farligare uppdragen eller stod i första pikledet för Dubbelsoldare då de fick extra betalt för sina risker. Det var ärorikt och var oftast förenat med rikedom. Men med tiden har lönerna sjunkit, krigsviljan svalnat och termen tappat sin ursprungliga glans. Nu är Dubbelsoldare slang för tyngre rustade knektar som ofta tvingas ut i första ledet på grund av skulder eller någon som fått återvunnen rustning istället för sold. Det förekommer även att rikare knektar bär fullplåt men då sitter det oftast ihop med bättre utbildning och finare härkomst. Dessa tar oftast termen dubbelsoldare som en förolämpning om osofistikerad brutalitet.

Förväntat spel
Som tung jakowsk knekt får du vara den tunga första vågen eller de efterlängtade förstärkningarna som vänder striden. Du kommer ibland få känna dig närmast oövervinnerlig, men du förväntas också spela generöst och belöna den fiende som lyckas få en kanon eller belägringsmaskin till rätt plats vid rätt tillfälle eller som övermannar dig med ett koncentrerat regn av pilar.

Fördelar
Du får ibland känna dig oövervinnerlig och tål fler träffar än andra truppslag.

Nackdelar
Du får inte använda skjutvapen.

Artilleriknekt

Klicka på bilden för större text

En artilleriknekt är en fotknekt med vissa för- och nackdelar. Som artillerist har du utbildning i att hantera handkanoner och kanoner. Ofta är det mindre lyckligt lottade knektar som blir artillerister då det anses som ett riskfyllt, om än uppskattat, jobb. Dock finns det även knektar som brinner för krut och som av den anledningen har valt denna bana.

Förväntat spel
Om du vill stå för de riktigt häftiga smällarna är artilleri något för dig. Du får tänka ut strategiska placeringar av kanoner som kan stoppa upp fienden. Din karaktär har ofta sämre hörsel till följd av alla höga smällar.

Fördelar
Du får använda handkanoner och kanoner.

Nackdelar
Du får inte använda andra skjutvapen så som armborst eller båge.

Rökknekt

Klicka på bilden för större text

Under de första åren av kriget i Jorgala lades stor budget på utveckling av kemisk stridsföring. Arsenalen lobbade starkt för dess fördelar genom den glorifierade titeln stormknekt men i takt med att nyhetens behag svalnade så sjönk lönerna och hälsoriskerna framdagades. Giftrök är dödlig för fienden men även egen hantering av den leder oftast till döden i det långa loppet och få soldater önskar sig det nu ärolösa uppdraget. Giftröksskador behöver omedelbar behandling och symptom är hostning och kramper. En rökknekt går på regelbundna läkarkontroller och dess yrkesverksamma liv är märkbart kortare än andras.  Således är soldater som hanterar rök ofta högst motvilliga och du behöver vara ordentligt desperat för att ta en dylik anställning. Samtidigt är alla som hanterar giftrök en riskfaktor, så det rekryteras enbart Jakower då tex. Hessbrännare, hur desperata de än är, aldrig skulle få ett sådant förtroende. Nu för tiden är Stormknekt bara synonymt med att vara Arsenalens lågavlönade försökskanin med dödslängtan.

Förväntat spel
Som rökknekt kan du både hjälpa eller stjälpa en strid helt genom strategisk placering av din giftrök. Din karaktär kommer att få grova hälsoskador av rökhanteringen och skall spela på detta på valfritt sätt.

Fördelar
Du får använda giftrök.

Nackdelar
Din karaktär har dålig hälsa på grund av röken och mängden giftrök kommer att vara begränsad under lajvet.

Sjukvårdare

Klicka på bilden för större text

Chirurgen är en sjukvårdare i Gillets tjänst, och ser till att alla får den vård deras kontrakt berättigar dem till. Den stora majoriteten av sjukvårdare är jakower, men det kan förekomma hessbrännare, jorgaler eller skaegi. Som sjukvårdare kan du såväl följa med soldaterna ut i fält och bedriva sjukvård där, som stanna i lägret och vårda de återvändande trupperna. Du har en stor roll i lajvets skadespel, och får gärna styra de scenerna extra mycket.

Befäl över sjukvårdsgrupp kallas hauptarzt, och en underlydande är chirurg.

Förväntat spel
Som sjukvårdare kan du som spelare uppleva fältlivet utan att själv behöva strida. Du får också ta stor del i skadespel och i samspel med stort givande och tagande av spel göra det minnesvärt. En bra roll för dig som gillar andras ångest, blod, skador och misär.

Notarie

Klicka på bilden för större text

Notariatet är Gillets byråkrati, som ser till att gillesmaskineriets kugghjul kan snurra effektivt och korrekt. De är privata aktörer och ses som en sorts blandning av Storjakowska handelsfederationens jurister, administratörer och arkivarier. De återfinns i alla delar av Gillet, inklusive ute i fält där de löser kontraktstvister och annan byråkrati som kan tänkas uppkomma. Det händer att konkurerande notariekontor återfinns i samma fältläger och då pressar priserna för sina tjänster.

Förväntat spel
Du som spelare får som notarie ägna dig åt pappersarbete i olika former och har möjlighet att skapa mycket spel kring detta samt kring alla knektars kontrakt.

Tross

Klicka på bilden för större text

Gillets armé innehåller civila jakower, hessbrännare, skaegi eller jorgaler som gör allt från att laga mat och skor till att sälja allt en knekt kan tänkas behöva . Antingen är de kontrakterade för att hjälpa knekterna, eller så är de frilansare som följer efter armén i hopp om att tjäna några slantar. De kanske driver en handelsbod, är hantverkare, logistiker, en tidningsredaktion, reklambyrå, postkontor eller är kuratorer.

I trossen ingår alla som inte är stridande. Förslag på gruppkoncept se Länk till gruppexempel

Förväntat spel
Som tross ser du till att de stridande kan göra sitt bästa i strid och så att lägrets logistik fungerar. Du kan ägna dig åt allehanda former av hantverk och försäljning och har en stor frihet i hur du vill lägga upp ditt spel.