Jorgaler i Förbundet

Jorgala är ett geografiskt område beläget i den sydvästra delen av Mineas enda kontinent. Området befolkas huvudsakligen av folket jorgaler, men i synnerhet i norra halvan finns även skaegiska bosättare. Jorgalerna har under merparten av sin historia varit ett förtryckt folk. De har styrts av utländska furstar och av skaegiska bosättare och behövt arbeta hårt för att klara sig.

Enligt gamla sägner är cordoverna och jorgalerna syskonfolk, och med detta syskonband motiverades den invasion av fastlandet som Cordovien företog. Detta kallas den Jorgalska Revolutionen. Den gamla samhällsordningen skulle störtas och en ny byggas i dess ställe. Detta ledde till att staten Jorgalien bildades av det som är södra Jorgala, medan norra halvan av Jorgala bjöd motstånd och integrerades ännu mer med Gillet. Efter några års krig mellan Cordovien och Gillet har fronten stabiliserats tvärs genom landet, och har stannat där med endast mindre skärmytslingar.

Jorgaliens samhälle är byggt efter Cordovsk modell, och är i praktiken en lydstat till Cordovien. Jorgaliens flagga är en röd flamma omgiven av en röd ring, på grå bakgrund. Norra Jorgala styrs ännu av olika ickejorgalska furstar och är en del av Gillets ekonomiska nätverk.

Visionen med jorgalerna som folk är ett fattigt, enkelt, exploaterat och djupt religiöst folk, som dock har sin stolthet och sin uthållighet i behåll.

Religion
Jorgaler är religiösa. Man tror på guden Jor som skapat världen och dess folk. En viktig del av religionen är ödmjukhet inför Jor, och jorgaler visar detta bland annat genom att inte vilja överglänsa skapelsen i sina kläder, om vilket du kan läsa mer nedan. Symbolen för den jorgalska tron är en ring, vilket alla jorgaler bär som halsband.

Dräktskick
Jorgaler har därför vanligen kläder i nedtonade nyanser, ofta grått och brunt. Symbolen för den jorgalska tron är en ring, vilket alla jorgaler bär som halsband.
Klädseln skiljer sig åt mellan kvinnor och män, men det är upp till dig som spelare vilken könsidentitet din roll har. Jorgalkläderna innebär för de som ser sig som män skjorta till nedanför midjan/halva låret, väst till nedanför midjan/halva låret, hosor och brokor eller smala byxor/knäbyxor, och för de som ser sig som kvinnor skjorta, livstycke, eventuell jacka och hellång kjol. Jorgaler använder gärna plagg som är figurnära. En bra riktlinje för dräkt kan vara svenskt 1600-tal.
En viktig del av den jorgalska tron är att inte framstå som att man försöker överglänsa skapelsen. Jorgaler undviker därför vanligen alltför klara färger. Det är oavsett det tillåtet att smycka sig och sina kläder, men för jorgaler är det vanligen i form av blommor och broderier.

Namnskick
Jorgaler har hebreiska namn enligt formeln [namn] bat [namn] om rollen identifierar sig som kvinna eller [namn] ben [namn] om rollen identifierar sig som man. Undvik gärna namn som är alltför tydligt bibliska. Exempel på namn: Hanna bat Ayala, Benjamin ben Henoch.

Spelbara koncept

Jorgalska gardister

Klicka på bilden för större text

Jorgaler som värvas till Förbundet slåss sällan i egna förband, utan används för att understödja Cordoviens armé. Inställningen till Cordovien varierar från djup tacksamhet till ett förakt inför vad som ses som en ny förtryckare. De jorgalska gardisterna är vana vid att behöva slåss på egen hand och är därför av nöd flexibla och mångsidiga.

Förväntat spel
Jorgalsk gardist passar i likhet med falkgardist dig som vill få möjlighet att prova olika saker under lajvet, men du får också möjlighet att spela på kulturkrockarna med cordoverna och de jorgaler som tagit steget längre i integrationen och blivit falkar.

Jorgalsk falkgardist

För att ytterligare integrera jorgalerna och för att täcka upp för egna förluster har Cordovien på försök börjat rekrytera jorgaler till sina egna garden. Än så länge är jorgalerna få och begränsade till Falkgardet, men de jorgaler som valts ut är ofta mycket måna om att bevisa sig – eller väldigt obekväma med att ha handplockats till Cordoviens krigsmakt. Det rör sig uteslutande om cordovska rotar med enstaka jorgaler i.

För koncepthäfte, se falkgardist

Förväntat spel
Som falkgardist får du ett varierat spel med möjlighet att använda olika beväpning både i närstrid och på avstånd, hantera belägringsmaskiner, bygga värn och dylikt. Du har en självklar plats i lägret och möjlighet till att fungera i den position du tycker är roligast på slagfältet. Som jorgal får du också ett extra lager av kulturspel, och särskilt då spel på krockarna med den cordovska kulturen och konsekvenserna från övriga jorgaler…