Jorgaler i Gillet

Jorgala är ett geografiskt område beläget i den sydvästra delen av fastlandet. Området befolkas huvudsakligen av folket jorgaler, men i synnerhet i norra halvan finns även skaegiska bosättare.

Jorgalerna har under merparten av sin historia varit ett förtryckt folk. De har styrts av utländska furstar och av skaegiska bosättare och behövt arbeta hårt för att klara sig.

Efter några års krig mellan Cordovien och Gillet har fronten stabiliserats tvärs genom Jorgala, och har stannat där med endast mindre skärmytslingar. Den södra delen är på pappret självständig, men kontrolleras i praktiken av Cordovien. Denna del av Jorgala kallas för Jorgalien. Den norra delen av Jorgala är fortfarande förhållandevis självständig, även om skaegiska bosättare äger stora delar av marken och har jorgalerna som tjänare eller trälar. Gillet har numera endast inflytande i norra Jorgala och de jorgaler som gestaltas på Gillessidan är antingen sydjorgaler som flytt undan cordoverna, eller nordjorgaler som levt fria eller i varierande beroendeställning till skaegiska bosättare. Sedan cordovernas invasion av södra Jorgala har också Gillets inflytande över norra Jorgala stärkts.

Visionen med jorgalerna som folk är ett fattigt, enkelt, exploaterat och djupt religiöst folk, som dock har sin stolthet och sin uthållighet i behåll.

Religion
Jorgaler är religiösa. Man tror på guden Jor som skapat världen och dess folk. En viktig del av religionen är ödmjukhet inför Jor, och jorgaler visar detta bland annat genom att inte vilja överglänsa skapelsen i sina kläder, om vilket du kan läsa mer nedan. Symbolen för den jorgalska tron är en ring, vilket alla jorgaler bär som halsband.

Dräktskick
Jorgaler har därför vanligen kläder i nedtonade nyanser, ofta grått och brunt. Symbolen för den jorgalska tron är en ring, vilket alla jorgaler bär som halsband.

Klädseln skiljer sig åt mellan kvinnor och män, men det är upp till dig som spelare vilken könsidentitet din roll har. Jorgalkläderna innebär för de som ser sig som män skjorta till nedanför midjan/halva låret, väst till nedanför midjan/halva låret, hosor och brokor eller smala byxor/knäbyxor, och för de som ser sig som kvinnor skjorta, livstycke, eventuell jacka och hellång kjol. Jorgaler använder gärna plagg som är figurnära. En bra riktlinje för dräkt kan vara svenskt 1600-tal.

En viktig del av den jorgalska tron är att inte framstå som att man försöker överglänsa skapelsen. Jorgaler undviker därför vanligen alltför klara färger. Det är oavsett det tillåtet att smycka sig och sina kläder, men för jorgaler är det vanligen i form av blommor och broderier.

Namnskick
Jorgaler har hebreiska namn enligt formeln [namn] bat [namn] om rollen identifierar sig som kvinna eller [namn] ben [namn] om rollen identifierar sig som man. Undvik namn som är alltför tydligt bibliska. Exempel på namn: Hanna bat Ayala, Benjamin ben Henoch.

Spelbara koncept

Jorgalsk milis

Klicka på bilden för större text

I krigets spår har många i norra Jorgala insett att deras färdigheter kan ge bättre lön än ett hårt liv hemmavid. Dessa jorgalska trupper är stolta och vanligen fattiga. De förkastar den revolution som gjort Jorgalien till en cordovsk lydstat och går istället sin egen väg under Gillets fana. Jorgalen från norra Jorgala skriver oftast in sig i Gillets trupper i lösa milisgrupper med varierad utrustning och utbildning där de kan röra sig med andra orbistroende. Milisens nackdel i bristande gruppvana är också deras styrka då de saknar ingrodda rutiner att göra saker på och därför också fördomarna om hur saker måste utföras. De blir ofta på kort tid både otroligt effektiva och flexibla nog att lösa alla situationer som kan uppstå.

Förväntat spel
Passar dig som vill utforska livet i de undre skikten av krigets samhällsstege ur den jorgalska kulturens perspektiv.