Religion i Armé Ehrenfaust

På den här sidan behandlas den officiella kulten för Armé Ehrenfaust, det förband vi gestaltar på Gillessidan på lajvet. För religion i stort i världen se texten Religion i Minea.

SANKT LIBERTINUS – Livets och krigslustens helgon
Olja maskinen med fiendens blod

S:t Libertinus är ett populärt krigshelgon som dyrkas genomgående i hela Dönland och Gelldern oavsett samhällsklass och inkomst. Legenden beskriver Libertinus som en hetlevrad valorsk fotknekt i kriget mot Imperiet som tog kommandot när andra befäl hade stupat och ledde sitt kompani till seger mot omöjliga odds. Libertinus blev sedermera delaktig i grundandet av den moderna jakowska krigsmakten och dess ekonomiska kretslopp. Många krigsskolor har tagit sitt namn efter Libertinus. Hen är särskilt populär bland veteraner och befäl, men har även många följare bland fotsoldaterna som drömmer om att en dag stiga i graderna. Med Armé Ehrenfaust, som med så många andra regementen, följer en Libertinuspräst; Fader Otto (spelad av Johan Lundby). Fader Otto har stort förtroende i armén och djupgående kunskap om kampkulten i stort. Det är till honom man vänder sig till vad gäller kampkultsrelaterade spörsmål i armén, oavsett vilket helgon man dyrkar. De flesta i armén dyrkar Libertinus på åtminstone en ytlig nivå, eftersom det anses bringa tur i strid.

Koncept

Bruka livet: Livet ska levas till 110 %. Det ska göras genom att använda Libertinus verktyg – kriget.
Ändamålen helgar medlen: Segern i krig är allas yttersta kall och ingenting får stå i vägen för detta. För att citera ett visst befäl: ”Ibland måste några bli hjältar för att andra ska få förebilder […] Så vinns krig”.
Rening genom Krig/Lust: Bästa sättet att hedra Libertinus är med vapen i hand och fiendens blod på sina händer. Detta ska vara en lustfylld upplevelse.
Tillgång för Tillgång: Libertinus kraft stärks genom att tillgångar skänks till hens ära – ju större donation desto större kraft. Monetära medel skänks gärna till Libertinus både inför strid för lycka och mod och efter strid för att tacka för segern.
En plats för alla: Alla har sin plats i krigsmaskineriet och varje person är avgörande för den gemensamma segern.
Lyd dina befäl: Dina befäl vet vad som är bäst för dig och ett sätt att hedra Libertinus är att visa dem uppskattning och lojalitet.

Vissa i armén sägs istället har börjat dyrka Libertinus spegling, Sankta Libertina, återfödelsens och den förutbestämda dödens helgon. De flesta som sett en Libertinaföljare i strid vet att deras otvivelaktiga beslutsamhet och nästintill vårdslösa mod utgör till en stor tillgång i krigsmaskineriet. Libertinakulten, systerkult till Libertinuskulten, drar främst de desperata, olyckliga och fattiga med löften om ett bättre liv efter detta och att döden inte behöver fruktas. Libertinaföljarna kan ses som fanatiska och avvikande, eller som en lockelse och ett löfte om att få vara del i något större. Om du är intresserad av att spela Libertinaföljare, kontakta Alma Elofsson eller någon annan i Libertinakulten på plats på förberedelsedagen.