Religion i Minea

Det sedan länge bortglömda Storjakowska Imperiet som bar med sig det gemensamma språket över världen Minea bar också med sig sin religion. Hur den såg ut under imperiets glansdagar minns ingen och akademiker bråkar om just sin favorittolkning. Kanske var Kejsaren också ett levande helgon, eller något ännu större, eller inte alls det. I vilket fall var det som blev kvar när imperiet väl föll en lös tro som hade lika många avarter som likheter. Gemensamt hade de dock en tro på återfödelse och heligförklarade personer som hade makt över återfödelsen.

Religionen har inget gemensamt namn, och eftersom Jakowerna lätt kan förstå eller tolka andras gudar som helgon så har de själva aldrig behövt göra distinktionen. Allra störst variation hittas också i just Jakow. Sen imperiets fall är det fritt fram att helgonförklara, alltså finns det lika många olika helgon som byar. Olika helgon, eller snarare deras dyrkare, har ofta väldigt olika idéer om exakt hur eller varför en själ återföds, men alla har en idé. Somliga tror att om du lever upp till helgonets dygder eller enligt dess ord så tas du ur återfödelsens kretslopp till ett paradis, andra tror att du faller ur cirkeln till ett intet om du misslyckas. Somliga tror att du återföds till något bättre och lyckligare om du är dygdig, andra att ditt liv är ett straff och endast genom tron kan du tas ur lidandet till den välsignade icke-existensen.

Kampkulten är egentligen inte en egen religion, men över de långa åren som kriget fortgått har de olika helgondyrkarna byggt ett löst nätverk. Den kallas ofta kampkulten just eftersom den består av de utövare som tycker att krig är ett rimligt ställe att predika och/eller helga sig. En präst i kampkulten är ofta någon som förstår ett särskilt helgon särskilt bra, och kanske till och med har reliker från själva helgonet med sig. Somliga dyrkar dock flera helgon och kanske kan rekommendera olika helgon till olika personer för olika situationer.

Jakower är helgondyrkare som alla andra. För mer information om de populäraste helgonen i Armé Ehrenfaust, se Religion i Armé Ehrenfaust

Exempel: Helige Jonathan. Jonathan såg sin död komma, och Jonathans dyrkare tror att dödsögonblicket är förutbestämt. Bara genom att möta det utan rädsla eller tvivel kan du bli fri från återfödelsen.

Hessbrännare dyrkar helgon de med, även om deras folktro på de små (the littlings) influerar deras dyrkan. Många helgon har sitt ursprung som andra väsen.

Exempel: Sankt Catriona. Catriona var nog aldrig människa. Hon lär att din lott i livet är ditt eget fel, ett straff för dina tidigare livs synder. Hon straffar också de som inte lever upp till hennes ideal om måttlighet och hårt arbete med sjukdomar och lidande. Catrionas dyrkare menar också att lust och lättja smittar likt de sjukdomar hon skickar. Sjukdomarna skickar hon för att de drabbade ska få en chans att visa sig värdiga ett bättre nästa liv. Hör du ett skrik om natten kan det vara Catriona som besviket skickat smittan mot någon.

Skaegi skiljer ut sig lite i de att de generellt inte tror på återfödelse utan att de förfäder de hedrat hjälper en efter döden genom dimriket. De väljer dock ut förfäder till sitt ättehov och offrar till och gör rituella överenskommelser med dessa. Att dessa “förfäder som särskilt utmärkt sig så pass att deras andar har makt över döden och bör tillbes” ses som “helgon” av Jakower är kanske inte så svårt att förstå.

Exempel: Helbotha den Vrede. Helbotha är regent för ätten Sköldungs förfädrahov. Var tonåring i ätten förväntas blota till Helbotha och lova henne ett stordåd innan denne fyllt 23, i utbyte mot att hon ska skänka sitt raseri när denne som mest behöver det.

Jorgaler är också lite av ett särfall. En oinsatt dönländare skulle säkert kunna kalla Jor för “Helige Jor” som det vore vilket helgon som helst, till Jorgalernas stora förtret. I vilket fall tror Jorgalerna på livets cirkel, en slags återfödelse. De tror också att endast genom att leva efter Jors vilja kan de få en chans att vara med när Jor startar om hela cirkeln igen och skapar ett nytt världsallt. De skiljer sig mest i det att de tror att Jor faktiskt skapat hela världen och har makt över den.

Jorgalernas religion kallas för Orbis och är den äldsta sammanhängade religionen. Religionen har dock varit förtryckt och förbjuden under imperiet, eftersom den gjorde anspråk på världslig makt.

Cordover skulle inte någonsin se sin tro på landssjälen som helgondyrkan jämförbar med någon annans tro. De tror ju på den heliga nationen i sig, och Salen har nog ett och annat hårt ord att växla med dig om du påpekar att Cordovis de Minea nog var någon i livet hon med. Eller att den tron uppstod när Cordovien befolkades av det Storjakowska Imperiet – som var helgondyrkare.