De två sidorna

På Krigshjärta 9 spelar deltagare en del av antingen Gilles- eller Förbundsstyrkan på ett eller annat sätt. Det är inte tillåtet att desertera från sin sida under lajvet, eller att spela dubbelagent.

På Förbundssidan utgörs styrkan på lajvet av Andra Brigaden ur Norra Armén. Den är i sin tur uppdelad i två fänikor. Befäl för Förbundets styrkor på plats spelas av Eva Meunier och Mia Jormelius.

Styrkan är sammansatt av både veteraner från kriget i Jorgala och nyrekryterade gardister direkt från Cordovien. Som spelare kan du alltså själv välja vilken grad av erfarenhet din roll har. Som spelare kan du välja om din roll gått med frivilligt och entusiastiskt, eller om hen beordrats att bli gardist och sedan skeppas över till fastlandet. Kanske är just din roll ett föredöme för andra att följa, eller en bråkstake vars överordnade hoppas att en liten olycka ska hända din roll. Läs mer under Förbundet.

På Gillessidan utgörs styrkan av Armé Ehrenfaust, som hastigt satts upp för att försvara hembygden från invasion och förödelse. Regementet är uppdelat två regementen med ett antal olika kompanier vardera med olika prägel. Befäl för Gillets styrkor på plats spelas av Eva Wei.

Regementet har hastigt satts upp för att skydda sina finansiärers affärer. De byar som plötsligt hotas av kriget måste beskyddas om finansiärernas kontrakt om beskydd ska ha någon trovärdighet. För den vanlige soldaten finns det dock en stod spännvidd av motiv till varför rollen hamnat just här. Kanske behöver hen försvara sin hemtrakt och familj, eller är hen satt i skuld och tvingad att ta detta arbete? Det är upp till dig som spelare. Läs mer under Gillet.