Stridsregler

Om stridsreglerna

Stridsreglerna på Krigshjärta 9 är till för att göra striden smidig, intressant och uppstyrd. Skicklighet ska belönas, och att bära rustning likaså. Vi vill också att spelarna ska få ta intressanta val i varje strid. Striderna är en del av rollspelet och vi vill särskilt trycka på att alla inblandade är medspelare, inte motspelare.

I korthet går det till så här. Beroende på hur pass rustad du är tål du ett visst antal träffar. När du tagit så många träffar du tål blir du utslagen och går ned för räkning. Efter du blivit utslagen kan en sjukvårdare få dig att masa dig upp igen en (1) gång, eller så kan du återvända till lägret för återhämtning. Hur allt detta går till utvecklas nedan.

Träffar

En träff är en välmarkerad kontakt med ett närstridsvapen eller en projektil mot din kropp. För projektiler är kontakt som sker med hela spetsen en träff. Det är alltid spelaren själv som avgör om den har blivit träffad. Ibland känns inte en träff av något skäl, exempelvis om den träffade är påtagligt stressad och inte tittar åt rätt håll, eller om rustningen faktiskt absorberat all kraft. Om en spelare inte verkar ta en träff, förutsätt inte att denne fuskar utan att träffen faktiskt inte märktes. Skulle du uppleva att det sker systematiskt, prata med arrangör eller gruppledare så kan vederbörande ta det med personen i fråga eller dennes gruppledare. Avbryt inte spelet för att ställa till med en off-scen. Blir du irriterad eller arg som spelare skall du ta en paus från striden tills du lugnat ner dig. Spela på alla träffar! Även om du får fortsätta slåss fram till sista träffen så ska du spela på att din karaktär blir sårad, skakad, chockad, tappar andan eller på annat sätt reagerar på varje träff du tar.

När du tagit det antal träffar du tål enligt din rustningskategori blir du utslagen och kan inte längre slåss. Du kan exempelvis slänga dig till marken, spela död eller på annat sätt se till att dina motståndare tydligt ser att du är nere och att inget vidare våld på dig gör någon nytta. Likaledes ska icke-utslagna inte slå i onödan på den som redan är utslagen. Om du vill och orkar får du gärna spela på smärta, panik eller desperation när du är utslagen, men det viktigaste är att du gör det tydligt att du är oförmögen att göra vidare motstånd.

Träffar i träffområde torso som räknas som två träffar.

Träffar från belägringvapen gör fyra träffar oavsett var de träffar, och immunitet i träffområde torso skyddar inte mot detta.

Snygg träff kan göra dig utslagen direkt ifall du väljer det. Om en motståndare lyckas med en riktigt snygg träff eller liknande prestation kan du välja att bjuda på dig själv och gå ned direkt. Ifall du gör det är du undantagen konsekvenser på grund av skadekort och förbud mot dubbel fälthjälp. Se sjukvårdsavsnittet nedan för beskrivning av vad det innebär.

Beväpning

Beväpning är de vapen din roll använder, det vill säga boffervapen. Det rör sig om en uppsjö av olika slags närstridsvapen samt pilar och skäktor för avståndsstrid. Kraven på boffervapen kan du läsa mer om under Säkerhet längre ned.

Vilken beväpning en roll kan ha beror på dess rollkoncept. Du hittar koncepthäften med information om det under vardera kulturs sida under menyerna Förbundet och Gillet. Men generellt sett finns det två principer:

 • Roller som bär tung rustning får inte använda sig av projektilvapen.
 • Roller som bär lätt eller ingen rustning får inte använda tvåhandssvärd.

Beväpning kan komma att justeras under lajvet för att jämna ut de stridande sidorna.

Närstridsvapen är alla typer av boffervapen avsedda för närstrid, oavsett typ. Det innehåller bland annat enhandsvapen, tvåhandsvapen och spjut, oavsett om de används för hugg eller stick. Dessa vapen gör alltså lika mycket skada.

Projektilvapen är alla typer av pilar, skäktor och kulor avfyrade från armborst och pilbågar. Även kastspjut räknas som projektiler.

Belägringsvapenprojektil är en pil, skäkta eller klot från ett tungt lavettmonterat belägringsvapen, som skjuter en projektil i taget. Det kan till exempel röra sig om en ballista, katapult eller mindre blida (trebuchet). Ett sådant vapen kräver minst två personers bemanning. En träff med denna gör alltid fyra träffar skada, oavsett rustningskategori på den som träffas eller var den träffar.

Tung trupps tvåhandsvapen räknas dubbelt. Det rör sig alltså om Tunga Knektar och Lejongardister med korta tvåhandsvapen, såsom tvåhandssvärd, pålyxor och liknande (men inte pikar, långa spjut och dylikt). Det innebär alltså att de gör 2 träffar i träffområde armar/ben och 4 träffar i träffområde torso.

Träffyta

Den yta där träff räknas består av hela kroppen förutom huvud, hals, nacke och skrev. Det är strängt förbjudet att sikta mot det som inte är träffyta, det vill säga huvud, hals, nacke och skrev. Det gäller även ifall dessa delar är de enda del av kroppen som är exponerad över till exempel en sköld eller en mur. Blir du mot förmodan träffad där skall den träffen under inga omständigheter rollspelas som skada, för att inte uppmuntra till att sikta där.

Rustningskategorier

På Krigshjärta 9 kommer din roll vara kategoriserad i någon av rustningskategorierna nedan. Det avgör hur många träffar du tål, alltså mycket våld som krävs för att nedgöra din roll. Vilken kategori du hamnar i beror på hur mycket rustning du har, vilken sorts rustning det är, och din fysiska förmåga.

Du kan aldrig ha en högre rustningskategori än vad ditt rollkoncept tillåter, men alla roller får rusta lättare än sin högsta nivå. Rustning kan vara såväl målad som blank, men ska passa ditt rollkoncept stilmässigt. När det i nedanstående kategorier beskrivs var en rustning täcker eller bärs på en kroppsdel är det underförstått att rustningen får ha vissa glipor, eller att vissa delar saknas t ex skydd för kroppsdelens baksida.

Orustad
Krav: Du har ingen rustning, eller mindre rustning än lätt rustning.
Effekt: Du blir utslagen vid första träffen.

Lätt rustning
Krav: Du har hjälm, och någonting mer som gör att du ser lite rustad ut (exempelvis gambeson, en ringkrage, ett par plåthandskar, en rejäl läderväst, eller knä- eller armbågsskydd). Dessutom är din rustning är antingen bekväm att bära i en hel dag, eller går lätt och snabbt att dra på själv.
Effekt: Du blir utslagen först vid andra träffen.

Smidig medeltung rustning
Krav: Du har hjälm, och en rustning som domineras av lamellpansar eller ringbrynja som täcker minst träffområde torso. Du kan ha övriga rustnings- och plåtdetaljer (t ex axlar, handskar, benskenor, ringbrynjekrage). Utöver detta tar din rustning lång tid att ta på sig eller kräver assistans, och kan heller inte uthärdligt bäras en hel dag, men ett par timmar.
Effekt: Du blir utslagen först vid fjärde träffen.

Hård medeltung rustning
Krav: Du har hjälm, och en rustning som domineras av ett tydligt synligt bröstharnesk eller brigandinharnesk/visbyplata på minst träffområde torso. Du kan ha övriga rustnings- och plåtdetaljer (t ex axlar, handskar, benskenor, ringbrynjekrage). Utöver detta tar din rustning lång tid att ta på sig eller kräver assistans, och kan bäras uthärdligt ett par timmar men inte uthärdligt bäras en hel dag.
Effekt: Du blir utslagen först vid andra träffen, och tar heller ingen skada alls av träffar i träffområde torso.

Tung rustning
Krav: Du har hjälm, och din rustning täcker hela din kropp samt domineras av ett bröstharnesk eller visbyplata. Du ska alltså ha rustning på alla kroppsdelar. Rustningen kan ha ringbrynjedetaljer, men huvuddelen skall vara plåtrustning. Utöver detta tar din rustning lång tid och kräver assistans att ta på, samt kan inte uthärdligt bäras en hel dag.
Effekt: Du blir utslagen först vid sjätte träffen, och tar heller ingen skada alls av träffar i träffområde torso.

Hjälm
Som hjälm räknas hjälm helt eller delvis av metall eller ringbrynjehuva med tjock vaddering under.

Läkning och återhämtning

Tar du lika många träffar som din rustningskategori tål blir ut utslagen. När du blivit utslagen kan två saker hända; antingen blir du övergiven eller så nås du av en sjukvårdare. Nås du inte av en sjukvårdare så fortsätter du vara nere tills dess att striden är över eller flyttat sig från platsen. Du kan då ta dig hem till lägret igen för återhämtning. Mer om vad som krävs för återhämtning finns nedan.

Sjukvårdare och fälthjälp

Ifall du nås av en ej utslagen sjukvårdare, kan du få fortsätta strida genom att få fälthjälp utan att återhämta, under följande förutsättningar. Sjukvårdaren kommer att sätta sig bredvid dig och genomföra en enklare sjukvårdsscen. Det exakta innehållet och behandlingen i scenen är upp till sjukvårdaren. När du får en sjukvårdares uppmärksamhet tar hen din hand. Om du klämmer den rytmiskt betyder det att du vill att din roll skickas upp och ut igen, men ifall du bara låter bli betyder det att du vill bli lämnad ifred eller hemskickad. Detta är en metasignal, så att sjukvårdaren kan veta ifall rollen egentligen inte vill ut, men spelaren vill att rollen övertalas, vårdas, mobbas, uppmuntras eller på annat sätt övertygas om det. Du kan därmed resa på dig, och börja strida igen, med fullt antal träffar enligt din rustningskategori.

Om du väljer att motta fälthjälp så får du diskret ett skadekort av sjukvårdaren, detta kort läser du vid lämplig stridspaus och spelar därefter på. Spara gärna kortet så att du kan ge tillbaka det till sjukvården sen.

Ingen dubbel fälthjälp
Blir du utslagen igen efter att ha fått fälthjälp utan att ha återhämtat däremellan, så måste du ta dig hem för återhämtning, även om du nås av sjukvårdare. Det är då såklart ej tillåtet att signalera att du vill bli skickad ut i strid igen, och det är ditt ansvar som spelare att se till att detta inte sker, inte sjukvårdarens.

Sjukvårdares uppmärkning
Sjukvårdare skall för att räknas som sjukvårdare ha någon typ av tydlig markör för att visa deras förmåga, samt alltid medföra någon typ av sjukvårdsutrustning. Detta för att spelare på bägge sidor ska känna igen dem. Sjukvårdare är på inget sätt fredade inlajv, utan får bekämpas precis som vilken fiende som helst.

På Förbundssidan gäller att sjukvårdare är blåklädda enligt konceptbeskrivningen, medan sjukvårdare på Gillessidan bär ett grönt eller delat grönt/svart axelband.

Återhämtning
När du är tillbaka i lägret efter att ha blivit utslagen i strid måste du återhämta dig. Det måste ske i lägret och det gör du på minst ett av fyra följande sätt, men gärna en kombination av dem alla. Det måste också gå minst en timme innan du kan ge dig ut igen.

  • Drick en hel liter vatten, men ej i ett stort svep
  • Ät något mättande
  • Rusta av och på igen
  • Vila minst en timme i skugga
  • Få dina skador tillsedda av en sjukvårdare under lugna omständigheter, även om du fått fälthjälp och skadekort

Skadekort
Skadekort delas ut av sjukvårdare till den som ställt sig upp i strid efter att ha blivit utslagen. De innehåller spelinstruktioner som du då måste följa. Varje kort är självförklarande och kortfattat. Det kan till exempel röra sig om följande:

  • Raseri: anfall hejdlöst så snart du ser en motståndare
  • Tvivel: du behöver själavård hos en präst/prelat innan du kan ge dig ut i strid igen
  • Inte ditt fel: starta ett bråk med en stridskamrat innan dagens slut
  • Allvarlig skada: uppsök sjukvådare för en större sjukvårdsscen nästa gång du går ner
  • Krossad arm: du kan inte bära sköld eller tvåhandsvapen under nästa strid

Och många, många fler. Se till att sjukvårdare får tillbaka korten när du spelat ut det. Inga kort har långvariga konsekvenser, utan är nästan alltid utspelade innan dagens slut. Målet med korten är att skapa scener och att ge konsekvenser för spelare som pressar sina roller att slåss mer efter de egentligen gått ned.

Vill du få ett skadekort för speluppslag trots att du inte hunnit använda fälthjälp så kan du alltid gå till en sjukvårdare och be om “omsyn” eller “få mina skador omsedda”. Sjukvårdare drar då ett kort och vårdar dig i mån av tid.

Skadespel
Att spela upp en skada innebär att när du blir träffad eller utslagen får du gärna utveckla spelet kring detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest, kravla runt, halta, tryck handen mot såret eller vad som nu är lämpligt beroende på vilken typ av skada det rör sig om, och hur din karaktär reagerar. Skapa en snygg scen för de som är runtomkring, och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig. Däremot, när skadan väl är omhändertagen, oavsett om du återhämtat eller fått fälthjälp, är det klokt att du istället spelar ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett krossår kanske gjorde ont, men det visade sig att din rustjacka tog det mesta av smällen. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade, eller att din bästa vän blev brutalt nedhuggen, särskilt inte om denne sitter till synes oskadd bredvid dig.

När du kommer tillbaka till lägret är det du själv som avgör ifall du känner att du behöver mer hjälp av sjukvårdare eller inte och i så fall hur. Sjukvårdare kan dock säga nej till det ifall de är överarbetade och måste vila.  Spela i så fall ned din skada i stället.

Fälthjälp i slutstriden
Krigshjärta 9 avslutas med en slutstrid. Om din roll blivit utslagen kan du välja att ge dig själv fälthjälp för att ställa dig upp och slåss vidare, men gör du det måste din roll dö i och med lajvslut. För att göra detta så ställer du dig upp igen, vrålar högt “FÖR [CORDOVIEN/GILLET/SOLDEN/HELIGA CONCERTINA/HESSBRAND/JOR]” eller vad som nu är lämpligt för din roll. Det viktiga är att alla dina motståndare hör och direkt blir medvetna om att du nu åter är en aktiv del i striden. Använd inte detta för att plötsligt ställa dig upp mitt bland fienden, utan för att snyggt och säkert låta dina medspelare bli medvetna om dig innan du åter tar del i striden.

Om du väljer att fälthjälpa dig själv dör din roll slutligt när den blir utslagen igen, eller efter lajvslut av sina skador. Du kan på så vis pressa din roll att offra sig för vad den tror på. Detta kan du göra även efter att du fått vanlig fälthjälp av en sjukvårdare.

Andra sätt att göra illa varandra

Utöver våld finns det andra sätt att göra illa varandras roller. De beskrivs här.

Giftrök
Giftrök är någon slags rök som inte är vit. Hamnar du i giftrök så blir du genast utslagen och behöver läkarvård, men givetvis får du hostande stappla ur giftröken av offlajvskäl. Får du läkarvård måste du signalera både att du inte är stridsduglig och ska skickas tillbaka till lägret OCH att det är just giftröken som tagit dig. Sjukvårdare kommer då ge dig ett särskilt rökskadekort. Du får alltså inte ta emot fälthjälp och ställa dig upp igen om du blivit utslagen på grund av giftrök eller medans du är utslagen kommit i kontakt med giftrök.

Kanoner och Handkanoner
En kanon är en större artilleripjäs som är monterad på lavett eller ställning och som är för stor för att kunna bäras av en person. En handkanon är en mindre artilleripjäs, men så pass lätt att den med enkelhet kan bäras av en person. Den kan också vara stativmonterad. Båda sorter skall vara avsedda för svartkrut och/eller svartkrutsersättningsmedel och hanteras av därtill kunniga personer.

Vid avfyrning måste alla, i en ca fyra meter (4 m) bred och ca fyrtio meter (40 m) lång gata framför en kanon, och i det främsta ledet av en ca två meter (2 m) bred och ca tjugo meter (20 m) lång gata framför en handkanon kasta sig till marken, ta skydd eller ta träffar. Du tar hälften av den mängd träffar din rustning max tillåter av en handkanon, och lika många träffar som din rustning tillåter av kanon. Om du inte av offlajvskäl vill lägga dig på marken, se till att vara ute ur striden så lång tid det skulle ta dig att ta dig att lägga dig ner och ställa dig upp igen. Kanoner och handkanoner antas inlajv skjuta någon typ av grövre hagel.

Innan avfyrning måste skytten varje gång påkalla uppmärksamhet från omgivningen genom att högt och tydligt utropa ”Skott kommer!”. Detta är en del av kanonjärens off-säkerhetsrutin och skall inte upprepas av andra. Ropa inte detta förrän du sitter eller står stilla och är i omedelbart begrepp att avfyra ditt vapen. Du får aldrig någonsin fejka “skott kommer!”, då det är ett säkerhetsord och inte ska användas för att vinna fördelar. Ifall du har ropat det och kanonen av någon anledning inte avfyras måste du på något lämpligt sätt göra det mycket tydligt för din omgivning, inklusive de du slåss mot, när pjäsen är att betrakta som säker igen. Du måste också ta hand om pjäsen och göra den säker eller föra den undan innan du gör någonting annat.

Säkerhetsavståndet i avfyrningsögonblicket till närmaste person framåt är tio meter (10 m). Skytten måste ha en person som håller koll på omgivningen och ser till att säkerhetsavståndet hålls, och dessa två arbetar alltså alltid i ett lag om minst två personer. Krutvapen med tänd stubin får aldrig flyttas av skytten, om inte säkerheten av något skäl kräver det.

Av säkerhetsskäl får du aldrig anfalla en kanon eller handkanon som håller på att avfyras (efter att skytten ropat ”skott kommer”). Om skottet inte skulle gå av, så undvik att anfalla och eller att röra dig framför mynningen till dess att skyttarna avlägsnat sig eller backat undan, och låt skyttarna ta hand om kanonen. Detta för att kanonen ännu är laddad och det kan hända att skottet går av oförberett.

Gevär och Pistol
Alla former av vapen avsedda för knallkork, ollonskott, tändhatt eller dylikt gör en träff ifall de avfyras mot en anstormande spelare. Det måste vara tydligt vem som skottet avser och ögonkontakt måste upprättats. Det innebär att ifall någon väljer att inte storma mot den med geväret/pistolen så kan vapnet inte göra någon skada. De kan vara väldigt avgörande i dueller och intensiva situationer men kan inte effektivt användas aggressivt. Du får alltid ta Snygg träff (se Träff ovan) från gevär- och pistolskott om du vill dö lite extra episkt!

Nådastötar
Inga nådastötar, vilket innebär att man inte ska bruka våld på redan utslagna personer. Skulle någon, i brott mot reglerna, hugga dig när du ligger ner får du om du vill spela på det men det har ingen regelmässig effekt, du kan bli läkt lika väl oavsett. Likaledes får du inte spela död eller utslagen för att sedan plötsligt hoppa till liv igen mitt bland fienden. Det finns inget sätt att stoppa läkning annat än att döda sjukvårdarna.

Tyst överfall/Knockning
Lyckas någon, mot förmodan, med konststycket att smyga sig på dig när du är helt ovetande om att risk för våld ens föreligger (d.v.s. helt utanför strid, men t.ex. om du står vaktpost) kan spelaren utföra ett tyst överfall. Detta sker genom att knocka dig. En knockning går till så att spelaren håller i ett valfritt hårt föremål (t.ex. en sten, en dolk, ett vedträ eller en stekpanna) och lägger andra handen på din axel och viskar “Knock”. Då ska du spela detta som att du genast svimmar och faller tyst till marken. Du ska spela på att du inte riktigt uppfattade vad som hände efter träffen men du vaknar till efter en liten stund, rimligtvis tills den som knockade dig/skar dig har gjort sitt och gått vidare.

Vapensäkerhet

Alla vapen på Krigshjärta 9 måste kontrolleras innan de får användas i strid mot andra spelare på lajvet. Detta gäller alla slags boffervapen och avståndsvapen, inklusive varenda pil. Kanoner och andra krutvapen ska också säkerhetskontrolleras. Detta sköts ute på området under förberedelsedagen.

För både boffervapen och pilar gäller att de inte får vara orimligt hårda. Detta är en bedömning som görs på plats på lajvet under förberedelsedagen av arrangörer och funktionärer. Mer information om när och var säkerhetskontrollen utförs kommer framgå närmare lajvet. Diametern på pilspetsar ska vara minst 45 mm. Spetsen får vara såväl platt som rundad. Det viktigaste är att den är säker att träffas av.

Bågar och armborst får inte avfyras på avstånd under 5 meter mot andra spelare, eller inte under 15 meter för långdistansskytte.

Dragstyrka
På Krigshjärta 9 finns det en maximal gräns för hur mycket lagrad energi en båge eller ett armborst får ha. Den lagrade energin är inte beroende bara av hur tungt det är att dra, utan också av effektiv draglängd. Effektiv draglängd är den längd som strängen flyttas mellan vilande och draget läge. Dragstyrka kan man mäta med en bagagevåg eller dylikt. och draglängden mäts enkelt med tumstock eller måttband.

Det här innebär att maximal dragvikt är en funktion av draglängden. Oroa dig inte ifall det låter komplicerat dock, då det är relativt enkelt i praktiken. Ju längre draglängd, desto lägre dragstyrka. Det finns två system på Krigshjärta 9 med egna gränser för vad som är tillåtet. De förklaras här i text och med två exempel.

Du som har pilbåge kan av förståeliga skäl anpassa draget på ett annat sätt än armborst, och det är tillåtet att räkna på en kortare draglängd än vad som är maximalt möjligt för bågen, förutsatt att alla pilar som används är uppmärkta med hur långt de får dras. Det ordnas enkelt på vapenchecken på arrangemanget.

Kortdistansskytte
På kort distans är maximal dragstyrka i kg 600/D, där D = effektiv draglängd i cm.

Säkerhetsavståndet för kortdistansskytte är 5 meter, vilket alltså innebär att du aldrig får skjuta någon på närmare håll än så.

Långdistansskytte
På lång distans är maximal dragstyrka i kg 840/D, där D = effektiv draglängd.

Säkerhetsavståndet för långdistansskytte är 15 meter, vilket innebär att du aldrig får skjuta någon på kortare avstånd än så.

Exempel 1: Kim har ett armborst med en effektiv draglängd på 25 cm. För att ta reda på dess gräns räknar han ut 600/25 och får att maximal dragstyrka är 24,0 kg.

Exempel 2: Thea har en långbåge med en effektiv draglängd på 76 cm. Hon vill anpassa den till långdistansskyte och räknar därför ut sin maximala dragstyrka som 840/76, vilket blir 11,1 kg.

Om du har idéer för konstiga och kreativa skjutvapen som inte riktigt är armborst, båge eller belägringsvapen (se nedan), kontakta arrangör för diskussion om vad som gäller i just ditt fall.

Dragstyrka på belägringsvapen
För belägringsvapen, dvs ballista, trebuchet eller annan spektakulär anordning, gäller andra regler. Där görs en fall-till-fall-bedömning av huruvida vapnet och dess projektiler anses säkert i såväl utformning som hantering. Kontakta alltid arrangörer ifall du tänkt använda belägringsvapen på Krigshjärta 9, så att du kan få det godkänt eller avvisat innan du investerar tid i det.