Stridsregler

Krigshjärta 9 är ett stridslajv, och vi har därför regler för stridsspelet.  Kompletta regler för strid presenteras under vintern 2019, men nedan finns ett antal grundläggande faktorer beskrivna.

Rustningskategorier

Orustad:
Du har ingen rustning.

Lätt rustning:
Du har hjälm och någonting mer som gör att du ser lite rustad ut (exempelvis gambeson), men din rustning är antingen bekväm att hänga runt i en hel dag eller går lätt och snabbt att dra på själv.

Smidig mellantung rustning:
Din rustning tar lång tid att ta på sig eller kräver assistans och kan inte uthärdligt bebos en hel dag. Den täcker minst bålen, kan ha plåtdetaljer så som axlar men domineras av lamellpansar eller ringbrynja.

Hård mellantung rustning:
Din rustning tar lång tid att ta på sig eller kräver assistans och kan inte uthärdligt bebos en hel dag men i några timmar. Den täcker minst bålen och kan ha ringbrynjedetaljer så som biskopskragar men domineras av ett tydligt synligt bröstharnesk eller visbyplata.

Tung rustning:
Din rustning tar lång tid och assistans att ta på och kan inte uthärdligt bebos en hel dag. Den täcker hela din kropp, den kan ha ringbrynjedetaljer så som aventail eller armhåleskydd men domineras av ett bröstharnesk eller visbyplata, målad eller högblank.

Rustning och koncept

Koncepten under varje kategori får rusta som mest upp till och med den kategori de anges som, men kan rusta mindre. En jakowsk knekt kan alltså rusta sig som denne önskar upp till och med tung rustning, beroende på om du som spelare vill spela knekten som lättrustad jaeger eller tungrustad dubbelsoldare.

Orustat
Civila roller
Prelater
Sjukvårdare

Lätt rustning
Ulvgardist

Smidig mellantung rustning
Hessbrännare
Jorgal (Gillet/Förbundet)
Skaegi
Falkgardist (+Jorgalsk falkgardist)
Salit

Hård mellantung rustning
Hessbrännare
Jorgal (Gillet/Förbundet)
Falkgardist (+ Jorgalsk falkgardist)
Salit
Danna’gil

Tung rustning
Lejongardist
Jakowsk knekt

 

Krut och rök

Giftrök gestaltas av färgad rök, och kommer begränsas till ett fåtal karaktärer per sida som kan hantera den. Den ska spelas upp som mycket farlig av både användare och utsatt part. En karaktär som hanterar rök kommer få permanenta men av det. Skyddsutrustning, t.ex. skyddsmask, är till för att lindra effekterna.

Har du en spelidé, kontakta arrangörsgruppen för vidare diskussion.

Reglerna för krut kommer baseras på de som gällt på de senaste lajven i Krigshjärtakampanjen. Täckrök (vit rök) kommer troligen att vara tillåtet på alla lätta och medeltunga koncept.

Kontakta arrangör på för frågor om kanoner och andra större pjäser.

Beväpning

  • Tungt rustade koncept får inte använda projektilvapen.
  • Lätt rustade koncept får inte använda tvåhandssvärd.
  • Falkgardister och Jakowska knektar kommer att vara de i särklass friaste koncepten gällande beväpning, invänta koncepthäften för detaljer.
  • Övrig beväpning kommer att baseras på det som gällt tidigare år, invänta koncepthäften för detaljer.
  • Beväpning kan komma att justeras för att jämna ut de stridande sidorna.