Trygghet

Trygghet
Vi arbetar för att Krigshjärta 9 ska vara ett säkert och tryggt arrangemang. Om du inför eller under arrangemanget känner dig otrygg med någon deltagare eller något som rör lajvet kan du kontakta oss. Vi arrangörer gör vad vi kan för att arbeta proaktivt, men vi vet inte mer än det som berättas för oss. Vi behöver därför hjälp från er deltagare för att göra Krigshjärta 9 till det trygga arrangemang det ska vara. Ta därför hellre kontakt med oss en gång för mycket än en gång för lite om det är något vi borde känna till.

Du hittar vår kontaktinformation under Kontakt

Trygghetsvärdar
På Krigshjärta 9 tillämpar vi ett system med trygghetsvärdar. Deras uppgift är att vara en slags första hjälpen för deltagare som känner sig otrygga, samt att kunna agera ombud för deltagare gentemot oss arrangörer. Trygghetsvärdarna kan, om så behövs, till exempel hjälpa en deltagare att ordna med en ny sovplats eller med att byta grupp. Tveka inte att kontakta trygghetsvärdarna om det är något. Två trygghetsvärdar finns på vardera stridande sida, hos Förbundet och Gillet. Du väljer själv vilken trygghetsvärd du kontaktar och de hjälper dig gärna oavsett vilken sida du spelar på.
Vi kommer här att publicera namn och kontaktuppgifter på de fyra trygghetsvärdarna så snart de är tillsatta. Har du frågor om trygghetsärenden innan dess kan du kontakta oss arrangörer.
Du hittar vår kontaktinformation under Kontakt