Vision

Krigshjärta 9 handlar om individer som sitter fast i ett oöverblickligt maskineri av våld och tvingas agera därefter, trots att de ofta har mer gemensamt med fienden än vad de har skillnader.

Vi kommer att fokusera mer på vad som förenar de båda sidorna än tidigare. Detta för att öka kontaktytorna för spel, visa på det hemska och mänskliga i konflikten samt påminna oss själva om att vi spelar med våra vänner snarare än tävlar mot varandra. Samtidigt kommer det såklart fortfarande vara två väldigt olika stridande sidor i krig med varandra.

Vi vill fokusera på det som vi anser är kärnkulturerna och -koncepten i kampanjen och kommer därför att lägga fokus på cordovska gardister och jakowska fotknektar och det kulturella spelet mellan och inom dessa. Detta innebär också att vi kommer vara aningen mer restriktiva än tidigare med koncept och kulturer som inte är centrala för eller anknyter till visionen om mänsklighet i krig.

På Krigshjärta 9 vill vi ha ett rikt och levande spel även för icke-stridande, där bl.a. internt lägerspel och fördjupat kulturspel mellan sidorna skall få mer plats. Detta för att både ge en rikare och bredare upplevelse och för att skapa mer djup och mening till striden som sådan.
Lajvet kommer därför under första kvällen att ta en ovanlig vändning. Under första kvällen kommer det att slutas ett kort vapenstillestånd där båda sidor spenderar kvällen tillsammans under kulturella utbyten och skapande av nya relationer. Det är inspirerat av Julfreden 1914, då brittiska och tyska soldater under första världskriget tillfälligt lade ned vapnen och firade jul ihop. När sedan konflikten återupptas morgonen efter så är det vår intention att de nyskapade relationerna ska leda till nya konflikter, både inom och mellan respektive fraktion.

Vi vill se två levande härläger med självförsörjande och inbjudande spel som bygger på kulturella strukturer och funktioner och inte är beroende av fientliga motsättningar.

Gillet kommer mer än tidigare att fokusera på de ekonomiska och kulturella skillnaderna och likheterna inom lägret. Vi kommer göra det intressantare att vara fattig och kräva mer av de som vill spela rika.

Cordovien kommer mer än tidigare att fokusera på nyanserna av andlighet och kollektivism med ett mer mångfacetterat förtryck där du som spelare skall ha större möjlighet att navigera paranoia och straffanklagelser. Vi vill också ena lägret mer genom starkare spel mellan grupper och en mer överskådlig och lättillgänglig militär struktur och form.